Incredibil! Mai multe fiinţe din alte lumi au urcat până la un “nor luminos” şi apoi au dispărut…

  •  
  •  
  •  
  •  

Miturile ancestrale sunt pline de întâmplări ce sea­mă­nă izbitor de mult cu apariţiile de OZN-uri din zilele noas­­tre. S-au avansat două posibile explicaţii: fie ve­chile mărturii ascund aceleaşi vizite extraterestre pe care le consemnăm şi în prezent, într-un mod mai realist şi mai siste­matic, fie este vorba despre o stare de spirit tipic umană, un fenomen psihic exprimat prin dorinţa de a crede în suprareal, în mister, a cărui expresie va­ri­ază în timp şi se adaptează la contextul cul­tural al epo­cii.

Una dintre comparaţiile cele mai cunoscute între vechea mitologie şi observaţiile de OZN-uri se referă la zâne, un mit integrat în culturile din lumea în­treagă. În tratatul său de istorie compa­rată, intitulat Gum­ber­land and Westmore­land Ancient and Modern, scris în 1857, autorul britanic Jerimiah Sullivan relatează povestea unui oarecare ţă­ran, pe nume Jack Wilson care, întorcându-se acasă la căderea nopţii, le-a spus vecinilor săi că pe drum văzuse un grup de “zâne” ur­când până la un nor luminos, pe o scară ce a apărut din mijlocul lui.

Cum Wilson a încercat să se apropie, ulti­mele zâne şi-au terminat as­censiunea celestă, ridicând în mare grabă scara. Apoi, “au în­chis no­rul” şi au dis­pă­rut. În cazul relatat, impor­tant nu este să căutăm adevărul ce se ascunde în spa­tele aces­tei mărtu­rii, ci în­săşi importanţa existenţei ei.

Posibilitatea ca unele fenomene atmosferice, pre­cum bilele de plasmă sau fulgerele globulare, să exercite un efect profund asupra creierului omenesc, du­când la halucinaţii, nu este exclusă, dar ea nu ex­plică numărul uriaş al relatărilor de acest gen.


  •  
  •  
  •  
  •  

Lasă un comentariu