Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Iadul există şi se află în miezul Pământului?

492

iad100În urmă cu ceva timp a fost publicată o carte a Dr. Maurice Rawlings, care poartă numele de “În spatele morţii”. Dr. Rawlings este specialist în medicină internă şi boli cardiovasculare şi a resuscitat o mulţime de oameni care au intrat în moarte clinică. Doctorul, fiind un ateist devotat, considera toate religiile ca un fel de scamatorie, iar moartea “nimic altceva decât o pieire fără durere”.

Dar ceva s-a întâmplat în anul 1977, ceva care a schimbat dramatic viaţa dr. Rawlings. El resuscita la viaţă un bărbat, care era îngrozit şi ţipa, pentru că s-ar fi aflat în flăcările iadului. Dăm citire din carte:

De fiecare dată când îşi recăpăta bătăile inimii şi respiraţia, pacientul striga: “Sunt în iad”! Era îngrozit şi mă implora să-l ajut. Eu eram speriat de moarte…Apoi am observat o privire alarmată pe chipul său. Avea o înfăţişare mult mai îngrozitoare decât cea văzută în timpul morţii clinice. Pacientul avea o expresie grotească care arăta groaza sa. Pupilele sale erau dilatate, transpira şi tremura. Apoi încă un lucru straniu s-a întâmplat. El mi-a spus: “Nu înţelegi? Mă aflu în iad. Nu mă lăsa să mă întorc în iad!” Bărbatul era foarte serios când spunea asta, şi apoi mi-am dat seama că într-adevăr avea probleme. Era într-o stare de panică pe care n-am mai văzut-o vreodată în viaţa mea.

Aşadar, dr. Rawlings spunea că nimeni, care ar fi auzit ţipetele sale şi ar fi văzut groaza pe chipul său, n-ar fi putut nici măcar o secundă să se îndoiască că bărbatul se afla într-adevăr într-un loc denumit iad. Şi Biblia ne avertizează că există un loc denumit “iad”. Există numai puţin decât 162 de referinţe în Noul Testament în care ni se vorbeşte de iad. Şi dintre acestea, peste 70 au fost descrise chiar de către Iisus Hristos.

În Luca cap. 16, Iisus Hristos ne descrie acest iad:

22. Cu vremea, săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat.
23. Pe când era el în iad, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui
24. şi a strigat: „Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba; căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.”
25. „Fiule”, i-a răspuns Avraam, „adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit.
26. Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.”

27. Bogatul a zis: „Rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu;
28. căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin”.

Iadul este un loc al flăcărilor

Că iadul este un loc al văpaiei veşnice, acest lucru poate fi descris in Biblie în următoarele fragmente:

Luca (16:24): “(…) sunt grozav chinuit în văpaia aceasta”.
Matei (13:42), unde Iisus spune: “şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor”.
Matei (25:41), unde Iisus spune: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!”

iad101Biblia ne spune unde se află localizat iadul: în miezul Pământului

Atunci când Iisus Hristos a murit pe cruce, El a coborât în iad. În Faptele Apostolilor (2:31), Petru spune că: “despre învierea lui Hristos a prorocit şi a vorbit el, când a zis că sufletul Lui nu va fi lăsat în iad şi trupul Lui nu va vedea putrezirea”. Deci, când Iisus Hristos a murit, sufletul Său s-a dus în iad. În Matei 12:40, Iisus Hristos ne spune: “Căci, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pântecele chitului, tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile şi trei nopţi în INIMA PĂMÂNTULUI”. Deci, conform Bibliei, un lucru e clar: iadul se află în miezul Pământului. Totodată, în Epistola lui Pavel către Efeseni (4:9), se spune despre Iisus că: “Şi acest: „S-a suit” ce înseamnă decât că înainte Se coborâse în părţile mai de jos ale pământului?”

Revenind la lucrarea lui Dr. Rawlings – “În spatele morţii”, acesta descrie pacienţi care descriau astfel iadul: “acest loc pare să fie sub pământ sau în interiorul Pământului”.

Omul de ştiinţă şi teologul Henry Morris, în lucrarea sa “Biblia are răspunsul” este de acord că în Biblie se arată clar locaţia iadului în centrul Pământului:

Până acum, aşa cum aflăm din Scriptură, iadul se află undeva în interiorul pământului. Lui i se mai spune şi “hău” (Isaia 14:9, Ezechiel 32:18) sau “adânc” (Apocalipsa lui Ioan 9:2). Au fost scriitori care au crezut ei înşişi că iadul este real, iar geografic se află undeva sub suprafaţa Pământului. A spune că acest lucru nu este ceva ştiinţific e ca şi cum ai presupune că ştiinţa cunoaşte mai multe despre interiorul Pământului decât poate ea în prezent. Marele “hău” sau iad n-ar putea avea nevoie decât de 150 de kilometri diametru sau mai puţin pentru a găzdui cei 40 de miliarde de oameni care au trăit vreodată, presupunând că “trupurile lor spirituale” au aceeaşi mărime cu trupurile fizice.

Erupţiile vulcanice arată că iadul se află în miezul Pământului?

Ziarul “The Birmingham News” din 10 aprilie 1987 publică un articol intitulat “Oamenii de ştiinţă afirmă că centrul Pământului este mai fierbinte decât suprafaţa Soarelui”, în care se arată faptul că miezul interior al Pământului are o temperatură de 12.000 de grade Fahrenheit!

Aţi văzut vreodată poze cu un vulcan erupând, împrăştiind magmă din interiorul pământuluişi distrugând kilometri întregi de vegetaţie în jurul său? Atunci când Muntele St. Helens a izbucnit pe 18 mai 1980, reporterii l-au descris ca fiind “un iad care a erupt pe pământ”.

În Numerii (16:32-33), Biblia descrie cum oamenii au căzut de vii în iad:
“32.Şi şi-a deschis pământul gura sa şi i-a înghiţit pe ei şi casele lor, pe toţi oamenii lui Core şi toată averea; 33. Şi s-au pogorât ei cu toate câte aveau de vii în locuinţa morţilor, i-a acoperit pământul şi au pierit din mijlocul obştii”.

iad102Urlete de groază se aud din vulcani

Casper Peucer, un astronom şi doctor celebru din secolul al 14-lea, care s-a documentat asupra erupţiilor vulcanice din Heklafell, a scris câteva informaţii îngrozitoare în descoperirile sale. Peucer pretinde (ca şi alţii) că “urlete de groază, plânsete şi scâşnit din dinţi” pot fi auzite atunci când vulcanii au erupt. Harldur Sigurdsson în “Istoria ideilor despre erupţiile vuilcanice”, se referă la Casper Peucer care spune următoarele: “Din abisul fără fund al vulcanului Heklafell, ţipete melancolice şi vaiete zgomotoase pot fi auzite de la kilometri întregi”.

Şi Casper Peucer nu e singurul. Sunt şi alţii care cred că au auzit ţipete şi vaiete din interiorul vulcanilor. Unii au încercat să ignore evidenţa; alţii au încercat să explice “sunetul iadului” prin explicaţii raţionale. Există, într-adevăr, în interiorul pământului, milioane de suflete chinuite care se vaiată, neavând nicio scăpare?

Viermele şi iadul

În Marcu (9:46), Iisus Hristos afirmă despre iad: “unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge”. Iisus spune în mod explicit “VIERMELE LOR”, şi nu “un vierme”, sau “viermele”, ci “viermele lor”. Crusta pământului are, în mod obişnuit, cam 80 de kilometri grosime. Dacă ai putea coborî 80 de kilometri în Pământ, ai simţi focul din interior. Dar în oceane, crusta e mai mică de 1 km grosime. Oamenii de ştiinţă au descoperit recent găuri pe fundul oceanului, de unde iese focul? Ce credeţi că au fost găsiţi în aceste găuri de sub crusta oceanelor? Ei bine…viermi lungi, în lungime de 2 metri, ce n-au mai fost găsiţi în altă parte pe Pământ.

În cartea sa, “Marea adâncă”, Joseph Wallace afirmă: “Poate că creaturile cele mai ciudate găsite în ocean sunt viermii giganţi care măsoară până la 2 metri lungime, şi pot fi găsiţi doar în găurile de pe crusta oceanului”. Şi Iisus Hristos afirmă: “unde viermele lor nu moare”…De fapt, Iisus Hristos nu face decât să reia afirmaţiile găsite în Biblie în Isaia (66:24): “Şi când vor ieşi, vor vedea trupurile moarte ale celor care s-au răzvrătit împotriva Mea, că viermele lor nu va muri şi focul lor nu se va stinge. Şi ei vor fi o sperietoare pentru toţi”.

Ţinând cont de toate acestea, se poate afirma că există iadul ca loc fizic, chiar în miezul Pământului?

Orgoni Crystal