Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Evreu spânzurat pentru calomnie! Se întâmpla pe timpul lui Ioan Mavrocordat Vodă…

57

blankIoan Mavrocordat Vodă a fost domnitor al Moldovei între anii 1743 şi 1747. În această perioadă, el avu o problemă cu un evreu. Se întâmplă că un evreu dintr-un sat al spătarului Iordaki Cantacuzino, sărăcind şi având datorii, ca să nu fie pus la închisoare, fugi la Constantinopol (capitala Imperiului Otoman), unde unindu-se cu alţi evrei, îl pârî pe Ion Mavrocordat cu diferite vini închipuite, care ajunse până la urechile sultanului Mahmud I (sultan între 1730 şi 1754).

Acesta se înduioşa şi trimese la Iaşi pe un cadiu de-al său (judecător) să-l cerceteze pe Ioan Mavrocordat Vodă; dar la judecată, evreul neputând da nici o dovadă de cele spuse, cadiul hotărî ca evreul să fie spânzurat pentru pâra nedreaptă făcută domnitorului, lucru care se şi făcu îndată, fiind dus evreul şi spânzurat în capitala Moldovei (în Iaşi). lângă Hahambaşa, unde fu ţinut trei zile.

Să se înveţe minte evreii în viitor în a mai calomnia pe cineva!

Orgoni Crystal