Ioan Mavrocordat Vodă a fost domnitor al Moldovei între anii 1743 şi 1747. În această perioadă, el avu o problemă cu un evreu. Se întâmplă că un evreu dintr-un sat al spătarului Iordaki Cantacuzino, sărăcind şi având datorii, ca să nu fie pus la închisoare, fugi la Constantinopol (capitala Imperiului Otoman), unde unindu-se cu alţi […]