Enigma bunicului marelui revoluţionar C.A. Rosetti

292

CA RosettiAcest articol l-am scris pentru că este o problemă istorică care mă frământă de câţiva ani şi căruia cred că i-am găsit o oarecare rezolvare, prin deducţii logice, fără să am şi probe concrete. Este vorba de enigma bunicului lui C.A. Rosetti (1816-1885), mare om politic şi revoluţionar român.

O ramură a familiei Ruset (Rosetti) este cea a Ruseteştilor din Ţara Românească (diferiţi de ramura Bibicilor). C.A.Rosetti, cel mai ilustru descendent al acestei ramuri susţinea că tatăl său, spătarul Alexandru Rosetti (născut în 1759), ar fi fiul lui Nicolae Ruset (n.1680, †1759, mare logofăt al Ţării Româneşti, conte al Imperiului Romano-German), revedicându-şi astfel titlul de conte de la „bunicul” său. Acest Nicolae Ruset este fiul celebrului Iordache Ruset (mare vornic al Moldovei, caimacam al Moldovei, cel mai bogat om din Moldova în vremurile sale, o eminenţă “cenuşie” a domnitorilor de vremea aceea – un fel de Viorel Hrebenciuc, dacă doriţi un termen de comparaţie).

Acest lucru însă este extrem de greu de crezut, atât timp cât nu există acte oficiale care să ateste descendenţa. În plus, în testatamentul din 1758 al lui Nicolae Rosetti „Contele”, acesta arăta foarte limpede că este grav bolnav şi bătrân, şi este greu de susţinut că singura sa preocupare când i se apropia sfârşitul obştesc era … să facă copii la vârsta de 80 de ani!

Eu cred că este mai credibilă şi ceva mai aproape de adevăr descendenţa lui C.A. Rosetti din Anton Ruset Vodă, prin fiul lui său Ioan Ruset (n.1660, †1730), din următoarele motive:

(1) există în presupuşii descendenţii a acestui Ruset de mai jos nume care îi poartă fraţii şi străbunii săi;

(2) ramura lui Ioan Ruset (n.1660, †1736) a fost tradiţională mai ataşată de Ţara Românească (unde au trăit presupuşii ascendenţi ai lui Costachi Ruset) decât de Moldova;

(3) În pomelnicul Bisericii Flămânda (Câmpulung), biserică construită în sec.al XVIII-lea printr-o danie a lui Manole Giani-Ruset Vodă, printre ctitori apar: Radu (ce poate fi Radu Văcărescu), Geneţiana (Veneţiana Ruset, soţia lui Radu), Manole (Manole Giani Ruset Vodă), Ecaterina (Ecaterina Ruset, mama voievodului mai sus amintit).

(4) De asemenea, Veneţiana Ruset (nepoata lui Ioan Ruset de care vorbeam mai sus), a deţinut în Bucureşti, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, Podul Mogoşoaiei, avere care a fost moştenită câţiva zeci de ani mai târziu de către Scarlat Rosetti (unchiul lui C.A. Rosetti), si apoi de fiul lui, Dumitru Rosetti (verişorul lui C.A. Rosetti).

Totuşi, reputatul genealog Emanoil Hagi-Moscu, consideră că urmaşii Roseteştilor din Ţara Românească în sec.XIX, nu pot avea această descendenţă din următorul motiv: în Cartografia generală a boierilor din 1829 din Ţara Românească, toţi boierii găsiţi acasă îşi au trecut vârsta, anii şi tatăl, pe când Alexandru Rosetti, e singurul boier din toţi care nu şi-a trecut tatăl. Ori, dacă tatăl său ar fi fost nepotul sau strănepotul lui Antonie Ruset Vodă, în mod sigur şi-ar fi trecut tatăl în această cartografie. În plus, nu există nici măcar un singur document care să ateste descendenţa din Antonie Ruset Vodă.

Să fi moştenit până la urmă, Alexandru Ruset (tatăl lui C.A. Rosetti), numele de Ruset de la mama lui, care a provenit din familia Ruset, pe când tatăl său era din altă familie? O enigmă a istoriei care încă rămâne…

Îm imaginile de mai jos sunt ataşate 2 fişiere privind ascendenţii presupuşi ai lui C.A. Rosetti, precum şi familia sa. Aceste imagini sunt extrase în exclusivitate din arhiva personală electronică.

CA Rosetti 1

CA Rosetti 2