Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Enigma Universului a fost dezvăluită: el este doar un calculator gigantic!

  •  
  •  
  •  
  •  

Univers cuanticInformaticianul american Edward Fredkin a devenit profesor la Massachusetts Institute of Techonology la vârsta de 31 ani, fără să fi avut vreo diplomă a unei instituţii de învăţământ superior. Cunoaşterile ample şi profunde ale Fizicii fundamentale, cât şi ale tehnicilor informaţionale moderne, precum şi ideile sale revoluţionare în aceste domenii l-au adus rapid în lumea oamenilor de ştiinţă de înaltă competenţă. Intuind şi el existenţa unei „alte realităţi” la baza a tot ce există în Cosmosul Creaţiei, şi-a dezvoltat ideile oarecum pe o altă cale decât aceea a Fizicii particulelor subcuantice, considerată de prof. D. Bohm.

Profesorul american considera că Universul ar fi doar o imensă reţea de informaţii. În cadrul teoriei sale a „Fizicii numerice”, a susţinut că particulele atomice elementare ale materiei ar fi doar variate combinaţii ale unităţilor binare de informaţie! Un cunoscut ziarist american -Robert Wright – prezentându-l într-o carte, i-a citat şi o concluzie, care a fost, de altfel, preluată de mulţi oameni de ştiinţă contemporani:

„Eu nu cred că există obiecte ca electronii şi fotonii, lucruri care sunt ele-însele şi nimic altceva. Ceea ce cred este că există un proces informaţional, iar biţii, când se afla în anumite configuraţii, se comportă ca ceea ce noi numim electroni, atomi de hidrogen sau orice altceva.”

Aşadar, Cosmosul ar fi un ocean al biţilor de informaţii, un calculator gigantic, în cadrul căruia combinaţiile lor ar oferi variatele scheme temporare de informaţii, ce apar ca particule atomice, respectiv ca imensele mulţimi de „obiecte” şi „fiinţe”. În fapt, o atare concluzie are la bază o aceeaşi gândire cu totul nouă: din jocurile diferitelor energii care sunt dirijate inteligent ca să se interfereze, biţii se asociază în configuraţii de franjuri şi centri de interferenţe, care au la bază programe specifice, ca într-o incomensurabilă hologramă realizată „cândva” şi care este îmbunătăţită mereu.

Întrebat totuşi, de ziaristul R. Wright, „cine” ar fi realizat fantastica „ordonare” a configuraţiilor mulţimilor imense ale schemelor de informaţii (care în limbajul profesorului D. Bohm ar fi fantastica hologramă a lumii materiale), savantul Ed. Fredkin a evitat orice conexiune religioasă:

„Eu nu am nicio credinţă religioasă. Nu ştiu ce este şi ce ar putea să fie cauza. Dar ceea ce pot spune, este că mi se pare probabil ca acest Univers al nostru să fie consecinţa a ceea ce eu aş numi Inteligenţă.”


  •  
  •  
  •  
  •  
Orgoni Crystal

 

Lasă un comentariu