Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Aveti un program de blocare a reclamelor

Va rugam sa ne sustineti, dezactivand programul de blocare a reclamelor. Multumim!

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO

De ce în vechile texte ni se vorbeşte despre nave zburătoare misterioase care se camuflau în nori?


În opera antică indiană Vymana Shastra se face referire la construcţia navelor şi tehnici de pilotaj, cea cunoscută permitea disimularea navei într-un nor. Da, nu vă miraţi, indiferent de ce ne spune istoria oficială, în cărţi vechi de mii de ani se vorbeşte despre nave zburătoare, ceea ce înseamnă că ele chiar au existat.

Ce înseamnă disimularea navei zburătoare într-un nor? Este posibil că se folosea o substanţă chimică ce înconjura nava, camuflând-o atât cât doreau cei din interiorul ei.

Însă nu doar hinduşii, ci şi evreii sau grecii etalau „norii“ lor în scrieri sacre, ori în mituri. Biblia înfăţişează de numeroase ori, în diverse ipostaze, norul ca o realitate ce însoţeşte poporul evreu.

Iată câteva fragmente din Exodul biblic:

* „Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă şi ziua, şi noaptea“. (13-21).

* „Şi Domnul a zis lui Moise: «Iată voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul când voi vorbi şi să aibă întotdeauna încredere în tine»” (19-9).

* „A treia zi dimineaţa au fost tunete, fulgere şi un nor gros pe munte“ (19-16).

* „Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se pogorâse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălţa ca fumul unui cuptor şi tot muntele se cutremura cu putere“ (19-18).

* „Moise s-a apropiat de norul în care era Dumnezeu“ (20-21).

* „Slava Domnului s-a aşezat pe muntele Sinai şi norul l-a acoperit timp de şase zile. În ziua a şaptea, Domnul l-a chemat pe Moise din mijlocul norului“ (24-16).

* „Moise a intrat în mijlocul norului şi s-a suit pe munte“ (24-18).

* „Şi când a intrat Moise în cort, stâlpul de nor se pogora şi se oprea la uşa cortului şi Domnul vorbea cu Moise“ (33-9).

Profetul biblic Ezechiel vorbeşte de „un nor gros şi un snop de foc“ precedaţi de un fel de aramă lucitoare, în care majoritatea comentatorilor au întrevăzut existenţa unei nave cosmice. Din capitolul Ezechiel, reproducem un citat: „Atunci slava Domnului s-a ridicat de pe heruvimi şi s-a îndreptat spre pragul casei, aşa încât templul s-a umplut de nor şi curtea s-a umplut de strălucirea slavei Domnului“. Sintagma slava Domnului ar putea semnifica astronavă.

Leviticul (16,2) include o referire interpretabilă despre un nor aparte: „Şi Domnul a zis lui Moise: – Spune lui Aaron, fratele tău, să nu intre oricând înăuntrul sfântului lăcaş, dincoace de perdeaua din faţa capacului care este pe chivot, ca să nu moară, căci eu mă voi arăta în nor, deasupra capacului“.

Revenirea lui Dumnezeu este prezentată astfel: „Domnul va veni pe Muntele Sionului şi în adunările sale ca un nor de fum în timpul zilei, iar noaptea ca o pară de foc pâlpâitor“ (Isaia, 4,5).

Apocriful etiopian Cartea lui Enoh redă prima călătorie a lui Enoh în calitate de pasager al unei vedenii (astronavă): „Dar vedenia mi s-a arătat astfel: iată că nişte nori m-au chemat în vedenie şi un nor gros m-a strigat; şi mersul stelelor şi fulgerele m-au făcut să mă grăbesc şi m-au dorit; şi vânturile, în vedenia mea, m-au făcut să zbor şi m-au făcut să mă grăbesc; ele m-au dus sus şi m-au silit să intru în ceruri“. (XIV, 8).

 


Lasă un comentariu