Cel mai misterios personaj din Biblie: preotul-rege Melhisedec… S-a născut şi el dintr-o fecioară, ca şi Iisus Hristos?


MelhisedecProbabil figura cea mai misterioasă din Biblie, Melhisedec a fost un preotrege al Salemului (mai târziu cunoscut sub numele de Ierusalim), în timpul lui Avraam, sugerând o organizație religioasă, având ritualuri și o ierarhie, care a precedat poporul evreu și neamul său preoțesc din seminția lui LeviMelhisedec este prezentat ca activ (fiind în viaţă) într-un singur pasaj, deși se face aluzie la el o dată în Psalmi și de mai multe ori în Noul Testament în Epistola către Evrei:

„18. Iar Melhisedec, regele Salemului, i-a adus pâine şi vin. Melhisedec acesta era preotul Dumnezeului celui Preaînalt. 19. Şi a binecuvântat Melhisedec pe Avram şi a zis: „Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel Preaînalt, Ziditorul cerului şi al pământului. 20. Şi binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt, Care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale!” Şi Avram i-a dat lui Melhisedec zeciuială din toate” (Geneza 14:18-20).

Unii învăţaţi evrei insistă Melhisedec a fost Sem, fiul lui Noe. El este văzut, în cercurile creștine, ca un protoMesia, care cuprinde anumite trăsături ulterioare date lui Hristos. Scrierile din Noul Testament arată că Hristos a fost un preot din ordinul lui Melhisedec„, indicând un legământ mai vechi și mai profund mai mult cu Dumnezeu decât cu linia lui Avraam.

În Evrei 7, versetele 3-4, Melhisedec este prezentat într-o lumină mai neobișnuită: „Fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârşit al vieţii, ci, asemănat fiind Fiului lui Dumnezeu, el rămâne preot pururea. Vedeţi, dar, cât de mare e acesta, căruia chiar patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război.”

Nu numai că aceste versete îi acordă lui Melhisedec un nivel ierarhic mai sus decât cel mai important patriarh evreu (Avraam), dar îi şi atribuie calități mistice. Unii consideră că acest lucru înseamnă o încarnare anterioară a lui Hristos. Alții văd în el ca o manifestare veche a Duhului Sfânt. Identitatea sa, rolul și funcția sa teologică au fost mult timp dezbătute.

Numărul mic de referințe ale Bibliei la Melhisedec i-au sporit misterul, făcându-l o figură oarecum „fantomatică”. Ca atare, tradiții spirituale noi i-au oferit diferite roluri. Gnosticii consideră că el a devenit Iisus, fiind citat ca un preot la nivel înalt în masonerie şi rozicrucianism. Joseph Smith a scris  Melhisedec a fost cel mai mare dintre toți profeți. Urantia, o pseudoBiblie a secolului al XX-lea, consideră că Melhisedec este primul dintr-o succesiune evolutivă de manifestări dumnezeieşti, Avraam fiind primul.

Informaţiile despre Melchisedec sunt confuze, dar profunde și fascinante în acelaşi timp. Cărțile apocrife ne oferă mai multe detalii; de exemplu, din Cartea lui Enoh aflăm că Melhisedec a fost născut dintr-o fecioară. Când mama sa, Sophonim (soția fratelui lui Noe, Nir), a murit la naștere, el s-a ridicat, s-a îmbrăcat singuri cu haine și s-a așezat lângă cadavrul ei, rugându-se și predicând. După 40 de zile, el a fost luat de un arhanghel în Grădina Edenului, fiind protejat de către îngeri și evitând Marele Potop fără a ajunge în Arca unchiul său, Noe.

P.S. Un articol asemănător l-am publicat acum 3 ani (Care e identitatea secretă a lui Melhisedec din Biblie, omul nemuritor? O fi Noe?), dar în articolul de faţă am oferit mai multe detalii.


Lasă un comentariu