Enigma Chivotului Arhanghelului Gabriel din Biblie… Este această „cutie divină” la fel de puternică ca celebrul Chivot al Legământului?

 • 194
 •  
 •  
 •  
  194
  Shares

Biblia este o carte plină de informaţii ascunse, care trebuie să ştii să o citeşti. De exemplu, să luăm „Cartea lui Daniel” capitolul 8, versetele 15-27. Aici, profetul Daniel vede silueta unui om care se apropie de el şi aude un glas de om deasupra fluviului Ulai, glas care i-a spus: „Gavriile (Gabriele), tâlcuieşte celui de acolo vedenia!” Până la urmă, omul misterios a ajuns la profetul Daniel. Acest „om misterios” era arhanghelul Gavril (Gabriel), care i s-a adresat profetului Daniel cu următorul mesaj: „Ia aminte, fiul omului, căci vedenia este pentru a arăta sfârşitul veacurilor!”

Daniel se afla acum într-un fel de stare de transă, cu faţa la pământ, dar arhanghelul l-a ridicat în picioare şi i-a spus: „Îţi voi face cunoscut ceea ce se va întâmpla în vremea din urmă a mâniei lui Dumnezeu”. Iar Daniel văzu atunci o serie de evenimente care s-au derulat în faţa sa. De exemplu, el văzu patru regi ai lumii, dar, la sfârşitul stăpânirii lor, se va ridica un rege semeţ, care va creşte în putere şi va produce războaie în întreaga lume. Dar, aşa cum spune Biblia, acest rege „se va ridica împotriva Regelui regilor, dar va fi aruncat la pământ nu de mână omenească”.

După ce avu această viziune, Daniel fu bolnav mai multe zile, dar apoi se înzdrăveni. Însă, nici după aia, el nu putu înţelege viziunea pe care o avuse. Şi nu e de mirare, din moment ce, în timpul Vechiului Testament (cu mii de ani în urmă), oamenii habar n-aveau de tehnologiile avansate. Iată mai jos fragmentul biblic pe care l-am povestit în fragmentele de mai sus:

„15. Şi când eu, Daniel, am văzut vedenia şi m-am străduit să o înţeleg, iată că atunci a stat cineva înaintea mea cu chip de om.
16. Atunci am auzit un glas de om deasupra fluviului Ulai, glas care striga şi spunea: „Gavriile, tâlcuieşte celui de acolo vedenia!”
17. Şi el a venit unde eram eu şi, când se apropia, m-am înspăimântat şi am căzut cu faţa la pământ. Şi el mi-a grăit: „Ia aminte, fiul omului, căci vedenia este pentru a arăta sfârşitul veacurilor!”
18. Şi când vorbea cu mine, stam înmărmurit cu faţa la pământ; atunci el s-a atins de mine şi m-a ridicat în picioare in locul în care mă aflam,
19. Şi mi-a spus: „Iată, îţi voi face cunoscut ceea ce se va întâmpla în vremea din urmă a mâniei lui Dumnezeu; că pentru vremea cea din urmă este vedenia.
20. Berbecul cu două coarne, pe care tu îl vezi, înseamnă regii Mediei şi ai Persiei.
21. Iar ţapul este regele Greciei şi cornul cel mare, care este între ochi, este regele cel dintâi.
22. Şi dacă el a fost sfărâmat, patru s-au ridicat în locul lui; înseamnă că patru regate se vor ridica din neamul lui, dar fără să aibă puterea lui.
23. La sfârşitul stăpânirii lor, la vremea covârşirii păcatelor lor, se va ridica un rege cu chip semeţ şi isteţ în lucrurile ascunse.
24. Şi stăpânirea lui va creşte în putere – dar nu prin puterea lui însuşi – şi va face pustiiri uriaşe şi în orice lucru va izbuti şi va prăbuşi pe cei tari şi pe poporul sfinţilor.
25. Din pricina isteţimii lui, va izbuti înşelăciunea în mâna lui şi se va semeţi în inima sa şi în plină vreme de pace va doborî pe mulţi. Şi se va ridica împotriva Regelui regilor, dar va fi aruncat la pământ nu de mână omenească.
26. Iar vedenia despre seri şi despre dimineţi, care a fost spusă, este adevărată; tu însă pecetluieşte vedenia, că se va întâmpla după multe zile”.
27. Şi eu, Daniel, am fast istovit de puteri şi am căzut bolnav câteva zile. Dar m-am sculat şi am avut grijă de lucrurile regelui. Am rămas uimit de cele ce am văzut şi n-am putut să le înţeleg”.

Dar, cine este arhanghelul Gabriel? Conform teologiei creştine, această fiinţă superioară a fost numit conducător al oștirilor cerești; numele lui este asociat cu multe întâmplări din Biblie, și mai ales cu vestirea către Maica Domnului a zămislirii lui Iisus Hristos. Astfel, rolul său cel mai important a fost considerat cel de vestitor al mântuirii oamenilor.

Şi în islamism, arhanghelul Gabriel are un rol foarte important, el fiind văzut ca unul din mesagerii cereşti. În primul capitol din Coran, cartea sfântă a musulmanilor, Gabriel vorbeşte despre mitul Creaţiei, unde Dumnezeu creează omul „din ţărână, apoi dintr-o picătură de sămânţă, şi mai apoi dintr-un cheag de sânge”. Mai mult decât atât, Gabriel îi oferă profetului Mahomed un chivot (cutie) cu o putere foarte mare, ce poate fi comparată cu puterea celebrului „Chivot al Făgăduinţei”, ce a provocat multe distrugeri.

Într-un manuscris islamic vechi, intitulat “Instrucțiunile lui Gabriel pentru Mohamed”, se prezintă istoria instrucţiunilor date lui Mahomed de către arhangelul Gabriel într-o peșteră numit Hira, situată pe muntele Jabal un-Nour, în apropiere de Mecca. Arhanghelul i-a încredinţat lui Mahomed o “cutie / arcă” cu o “putere imensă”, ce aparținea lui Dumnezeu și numai lui Dumnezeu. Această “cutie” nu trebuia să fie deloc folosită, ci îngropată într-un altar, “în locul de închinăciune a îngerilor înainte de creaţia omului”, până în Qiyamah, adică până în “Ziua Învierii de Apoi”.

Oare ce tehnologii avansate se găseau în „Chivotul arhanghelului Gabriel”? Probabil că şi noi, cei din secolul 21, am rămâne uimiţi, d-apoi oamenii obişnuiţi de acum 2.000 – 3.000 de ani…

 

 


 • 194
 •  
 •  
 •  
  194
  Shares