Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Străvechea biserică creştină – Sf. Nicolae din Densuş – şi misterele ei. Dumnezeu şi Iisus au costume populare româneşti…

  •  
  •  
  •  
  •  

Ştiţi care este cea mai veche biserică creştină din România? Se consideră că aceasta ar fi Biserica Sfântul Nico­lae din Den­suş, si­tuată în judeţul Hunedoara, la circa 10 km de oraşul Haţeg. Ea este micuţă, pătrată, având o latură de 6 metri, fiind ri­dicată în secolul al XIII-lea, de cnejii Den­suşeni, pe ruinele unei construcţii din an­tichitate (din secolul al IV-lea), despre care se presupune că a fost un templu păgân închinat zeului Marte.

Biserica este construită din blocuri şi bolovani de râu şi din diferite materiale luate de la ruinele construcţiilor din Ulpia Traiana Sarmizegetusa, fosta capitală romană din Dacia, aflată în apropiere. Biserica are o înfăţişare ciu­dată, deoarece este asimetrică, pronaosul în formă de L este des­co­perit, iar altarul este orientat spre sud-sud-est şi nu spre est, ca la bisericile creştine. De asemenea, pe patru stâlpi pătraţi şi groşi sunt reprezentaţi, în baso­relief, cai şi călăreţi daci.

Pictura bisericii este şi ea încărcată de mistere. Biserica a fost pictată de trei ori, dar doar doi meşteri sunt cunoscuţi: Şte­fan, care a pictat-o în 1443, şi Si­mion din Pi­teşti, care a pictat-o în 1789. O frescă de pe un stâlp înfăţişează Sfân­­ta Treime. Dumnezeu apare sub înfă­ţi­şarea unui localnic cu plete albe, care ţine mâinile pe ume­rii lui Iisus, iar Sfântul Duh apare sub for­ma unui porumbel. Dum­nezeu şi Iisus poartă cămăşi popu­lare ro­mâneşti.  Pe un alt stâlp este reprezentat Sf. Bar­to­lomeu, care şi-a luat pielea pe băţ. O altă reprezentare inedită este şi cea a Sfin­tei Marina, care îl loveşte pe diavol cu cio­canul.


  •  
  •  
  •  
  •  
Orgoni Crystal