Poţi vedea iadul şi raiul, coborând în „Purgatoriul Sf. Patrick” din Irlanda? Cel puţin aşa spune legenda…

  •  
  •  
  •  
  •  

În Irlanda se află un loc misterios, despre care vorbesc mai multe legende: „Purgatoriul Sf. Patrick”. E vorba de o peşteră (grotă) aflată pe o insulă (Station Island), care, la rândul ei, se află situată în mijlocul unui lac – Lacul Roşu.

Sf. Patrick este sfântul Irlandei, cel care i-a creştinat pe irlandezi în secolul al V-lea d.Hr. Întrucât nu reuşea să convertească la creştinism prea mulţi localnici, se spune că Sf. Patrick a primit soluţia de la Iisus: pe insula menţionată mai sus se afla o cavernă (peşteră); cine ar fi acceptat să coboare în ea, pentru a petrece acolo o noapte de penitenţă, trebuia să reziste ameninţărilor şi vocilor diabolice, şi pentru asta va fi iertat de păcate şi i se va permite accesul pentru un moment în lumea de dincolo. După aceasta, Sf. Patrick a reuşit să creştineze o mulţime de oameni, aceştia coborând în „Purgatoriul Sf. Patrick”, pentru a vedea în sfârşit raiul.

Cea mai cunoscută aventură în „Purgatoriul Sf. Patrick” este cea a cavalerului Owein, în sec.al XII-lea. La începutul coborârii în cavernă, fu înconjurat de demoni, care încercă să-l cumpere de cavaler, cu promisiuni şi vorbe prefăcute. Însă, tot ce trebuia să facă acest cavaler era să-şi continue drumul, să nu se abată de la el, să nu cedeze în faţa terorii, căci îşi va pierde nu numai trupul, ci şi sufletul. În plus, cavalerul trebuia să invoce tot timpul numele lui Iisus Hristos.

În faţa lui văzu câmpii pustiite, fiare sălbatice, instrumente groaznice de tortură (cu care erau schingiuţi păcătoşii), un fluviu de foc. Toate acestea nu-l înspăimântă, şi se spune că acest cavaler a trecut şi un pod înalt şi alunecos (podul dintre infern şi paradis), ajungând în faţa unui zid de piatră, care avea o poartă de aur. După ce a deschis-o, cavalerul Owein a descoperit raiul. Acolo, el a îngenunchiat şi s-a rugat pentru iertarea păcatelor. Ridicând ochii, văzu o lumină orbitoare, în care se afla învăluit Iisus şi care i-ar fi spus cavalerului: „Urmează-mă şi voi fi tine întotdeauna cu tine”.

Owein s-a întors pe acelaşi drum pe unde a venit; de data asta, diavolii l-au lăsat în pace. Când a ieşit a doua zi din grotă, era total transfigurat – o nouă persoană, cineva care reuşise să vadă şi iadul şi paradisul. Cel puţin aşa spune legenda…


  •  
  •  
  •  
  •  

Lasă un comentariu