Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Pot da greş astrologii în prezicerile lor?

84

astrolog20Odată, o femeie a rugat un astrolog să-i ghicească în legătură cu un necaz pe care îl avea. Acesta, după ce a întrebat-o anul, luna, ziua şi ora în care s-a născut, i-a făcut horoscopul şi i-a spus o mulţime de vorbe care de fapt nu semnificau nimic. Femeia i-a dat o piesă de 15 bani: “Doamnă, i-a spus astrologul, descopăr în horoscopul dvs. că nu sunteţi prea bogată. — E adevărat, a răspuns ea. – Doamnă, a continuat el, privind din nou horoscopul, nu aţi pierdut nimic? Ba da, a răspuns femeia, banii pe care ţi i-am dat dumitale”.

Henri al VII-lea, regele Angliei, l-a întrebat pe un astrolog dacă ştie unde-şi va petrece sărbătorile Crăciunului. Astrologul i-a răspuns că nu ştie. “Deci eu sunt mai deştept ca tine, i-a răspuns regele; căci eu ştiu că tu ai să le petreci în Turnul Londrei”. Ceea ce s-a şi întâmplat.

Boulainvilliers şi Colonne, care se bucurau de o mare reputaţie în materie de astrologie, la Paris, i-au prezis lui Voltaire că va muri la 32 de ani (în 1727). “Am fost şiret, scrie acesta în 1757, şi i-am înşelat deja cu 30 de ani, fapt pentru care le cer cu umilinţă iertare”. Voltaire i-a mai înşelat cu încă peste 20 de ani.

Orgoni Crystal