La Iaşi, ar fi fost descoperită într-un puţ o placă misterioasă, cu simboluri mayaşe şi fiinţe extraterestre! Tot acolo se afla şi un izvor cu „apă vie”…


artefact mayas IasiArticolul următor s-ar putea să fie unul „SF”, dar l-am preluat aşa cum l-am găsit pe site-ul formula-as.ro. În principiu, se referă la descoperirea unei plăci „extraterestre” la Iaşi.

* În toamna anului 1989 (deci înainte de Revoluţie), o echipă de muncitori din Iaşi a dărâmat un perete al unei case în timpul lucră­rilor de renovare. Din­co­lo de mormanul de cără­mizi, au descoperit, cu uimire, un puţ care fu­sese acoperit cu o placă meta­lică.

* Deşi mai mulţi cer­cetători au fost che­maţi la faţa locului, cu scopul de a realiza o ana­li­ză a plăcii res­pective, niciunul din­tre aceştia nu a putut identifica ma­terialul din care fusese confecţio­na­tă. Aliajul fo­losit era unul complet ne­cunoscut, iar modelul reprezentat pe placă era şi el foarte deo­sebit. El prezenta 14 fiinţe ciu­date. Patru din­tre acestea aveau formă umanoidă, dar semănau cu nişte ro­boţi.

* Placa in­cludea şi un ansamblu de simboluri aşezate pe două rânduri, în formă de cerc. Cercul interior cu­prindea semne şi imagini foarte ase­mă­nă­toare cu cele mayaşe, iar cercul exterior includea reprezentări ale unor fiinţe asemănătoare saurienilor.

* În cele din urmă, placa a fost ridicată şi sub ea a fost descoperit un puţ. Cercetat şi el de specialişti, s-a dovedit că se termina într-o cameră cu pereţi din granit, întinsă pe o suprafaţă de 17-18 mp şi înaltă de trei metri. În cameră nu a fost găsit nimic, dar cei care au intrat acolo au declarat că ar fi avut o senzaţie ciudată, ca şi cum ar fi simţit prezenţa unor fiinţe stranii.

* Unul dintre pereţii camerei se deschidea în­tr-un nou tunel, înalt de 2,4 metri, lung de 450 de metri, lat de 1,60 metri şi construit cu o înclinaţie de 30 de grade. Acest tunel ducea într-o cameră cu ta­vanul glazurat şi îmbrăcată în blocuri de granit.

* Unul dintre pereţii camerei avea o scobitură asemă­nătoare unei pâlnii, pe unde curgea apa unui izvor. Specialiştii au preluat mostre de apă şi le-au supus testelor de laborator. Rezultatele au fost uimitoare, arătând că apa avea proprietăţi curative, asemănătoare cu mis­terioasa „apă vie” din poveştile populare, o apă des­pre care se spunea că putea prelungi viaţa cu mulţi ani. Experi­mentată ca leac pe câţiva bolnavi, se spune că aceştia s-au vindecat într-un timp foarte scurt.

* Cu vremea, cercetarea încăperilor misterioase şi a plăcii a fost aban­donată, iar în prezent nu se ştie nici ce s-a întâm­plat cu apa vindecătoare.

P.S. Bun… n-am aflat din articol unde a fost mai exact locaţia acestui „loc misterios”. S-a construit un bloc peste el, aşa cum se obişnuia în timpul comunismului? Totuşi, întâmplarea a avut loc în toamna anului 1989, cu vreo 2-3 luni înainte de revoluţie, aşa că e greu de crezut că s-a mai apucat construirea vreunui bloc. Unde este locaţia în prezent (dacă legenda urbană e adevărată)?


Lasă un comentariu