Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

În plină epidemie şi foamete, un copil fu luat pe sus de fiinţe necunoscute, dus în cer, unde asistă la un “concert al îngerilor”

85

blankNe aflăm în anul 436 d.Hr. în Constantinopol, capitala Bizanţului (actualmente Istanbul, capitala Turciei). În acea perioadă, oraşul era bântuit când de ciumă, când de foamete, când de cutremure. Părea că un blestem se revarsă asupra tuturor. Doborâţi de atâtea calamităţi toţi locuitorii Constantinopolului – părăsiseră oraşul şi se refugiaseră la ţară unde, împreună cu împăratul Teodosiu şi cu patriarhul Proclus, nu mai conteneau să se roage pentru ca oraşul să fie cruţat de distrugerea completă; dar ameninţarea continua, continuau să bântuie şi cutremurele care erau pe cale să-i înghită pe oameni… când s-a întâmplat o minune cu totul şi cu totul neaşteptată şi mai presus de orice închipuire care i-a uimit peste măsură pe oameni.

Iată ce ne relatează istoricul Nichifor:  “S-a întâmplat ca aşa, pe neaşteptate, un copil aflat în mulţime să fie luat pe sus şi dus departe în slava cerului că de abia se mai putea vedea; după care, coborât fiind pe pământ, copilul le-a spus patriarhului şi împăratului şi tuturor celor de faţă cum că „asistase la un mare concert al îngerilor care îl proslăveau pe bunul Dumnezeu cu cântecele lor sfinte”. După acest eveniment, toate nenorocirile încetaseră.

Această „minune” a fost confirmată şi de Acaciu – episcop al Constantinopolului – care a spus: „Tot oraşul i-a văzut pe acel copil”. Iar istoricul Cesare Baronio (1538-1607), autor al scrierii Annaii ecciesiastici (Anale ecleziastice) a comentat, o mie de ani mai târziu: „Un eveniment atât de important merita să fie pomenit până şi în cea mai îndepărtată posteritate şi să rămână mereu în amintirea oamenilor prin consemnarea în analele bisericeşti”.

În întâmplarea povestită mai sus, unii nu văd altceva decât un nou exemplu de răpire extraterestră…

Orgoni Crystal