Dumnezeu este descris în „Cartea lui Enoh” astfel: „Capul alb ca lâna, faţa plină de bunătate şi veşminte imposibil de descris!”


În misterioasa lucrare apocrifă „Cartea lui Enoh” (pe care v-o invit pe toţi s-o citiţi) apar mai multe fragmente în care patriarhul biblic Enoh (străbunicul lui Noe) ne vorbeşte despre „Cel Bătrân”. Cine este acest Bătrân? Poate fi identificat cu Iehova din Biblie? Şi de ce i se spune aşa? Pentru că are o vârstă înaintată? În cazul acesta, „Cel Bătrân” nu ar fi chiar nemuritor… Dar să vedem fragmentele:

* Capitolul 43: „Acolo l-am văzut pe Cel Bătrân de zile, al cărui cap era ca lână albă şi cu El erau şi alţii care aveau feţe omeneşti. Faţa lui era plină de bunătate, ca cele ale îngerilor sfinţi”.

* Capitolul 44: „În acest timp, l-am văzut pe Cel Bătrân de zile, aşezat pe tronul gloriei Sale. Cartea vieţii era deschisă în faţa Lui şi toţi stăpânii cerului stăteau în picioare în faţa Lui şi în jurul Lui”.

* Capitolul 45: „Şi apoi Cel Bătrân de zile s-a căit şi a spus: Este fără rost că am distrus pe toţi locuitorii pământului. Şi El a făcut legământ pe marele Său nume zicând: Nu, eu nu mă voi mai purta aşa cu locuitorii pământului. Mai mult, iată ce am hotărât: dacă îi voi mai prinde păcătuind, mă voi servi de îngeri ca de nişte unelte ale răzbunării, în ziua de durere şi de tulburare şi mânia mea va apăsa greu asupra lor”.

* Capitolul 56: „Şi privind, l-am văzut pe Cel Bătrân de zile, aşezat pe tronul său de glorie şi înconjurat de îngeri şi de sfinţi”.

* Capitolul 68: „A apărut atunci şi Cel Bătrân de zile, al cărui cap era alb şi curat ca o lână şi ale cărui veşminte sunt cu neputinţa de descris”.

Din aceste fragmente, se pot trage concluziile:
– „Cel Bătrân” este o fiinţă superioară, cu înfăţişare umană;
– „Cel Bătrân” a fost cel care a decis moartea locuitorilor planetei noastre, ca urmare a păcatelor lor. În acest caz, coroborând aceste date cu cele din Biblie („potopul lui Noe”, care a distrus aproape toate fiinţele planetei a fost dictat de către Dumnezeu), ar rezulta de aici că „Cel Bătrân”, în viziunea patriarhului Enoh, n-ar fi altcineva decât Dumnezeul din Vechiul Testament.


Lasă un comentariu