Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Destinul fatal: un om care şi-a visat moartea n-a mai putut face nimic ca s-o evite

109

destin mortalB. Morris, reprezentantul unei societăţi de transporturi navale, efectua o călătorie cu vaporul. În noaptea dinaintea acostării, Morris a visat că o schijă din lovitura de tun trasă în onoarea sa îl vaomorî. Sosirea vaporului în portul de destinaţie urma să fie salutată printr-o lovitură de tun.

Visul l-a speriat pe Morris într-atât, încât a ordonat căpitanului să renunţe la protocolul stabilit. Dar, ceva mai târziu, a revenit asupra ordinului, permiţând tragerea loviturii, însă numai după ce se va fi adăpostit într-un loc sigur şi va fi dat ordin căpitanului, care urma să comande lovitura de tun prin ridicarea braţului. La momentul critic, o muscă s-a aşezat pe nasul căpitanului, care a încercat să o alunge cu mâna. Mişcarea braţului căpitanului a fost interpretată ca ordin de foc şi lovitura a fost trasă înainte ca Morris să se fi adăpostit. O schijă din încărcătură l-a lovit accidental, atât de grav, încât a decedat peste câteva zile.

Uneori, se pare că destinul nu mai poate fi evitat…

Orgoni Crystal