Călugăriţa Hroswitha din secolul al X-lea a profeţit cel de-al doilea război mondial şi perioada postbelică

123

Destinul Germaniei este cuprins într-o profeţie a călugăriţei Hroswitha, care se mântuia în veacul al X-lea la mănăstirea Gandersheim, Saxonia. Bizar este faptul că în învălmăşitele prorociri ale acesteia s-au putut citi dinainte istoria celor două catastrofale războaie mondiale, iar mai târziu similitudinile au fost observate cu mai multă uşurinţă.

Pentru anii de după cele două conflagraţii mondiale, Hroswitha afirma (notele din paranteză îmi aparţin):

„Nu va rămâne nimic din Sfântul Imperiu (n.t. Germania hitleristă), iar pe ruinele lui se vor ridica Imperiul lui Crist (n.t. R.F.G. – Republica Federală Germană – democrată) şi cel al lui Anticrist (n.t. R.D.G. – Republica Democrată Germană – comunistă, sub influenţă ateistă a sovieticilor). Între cele două ţări va fi ură şi sânge şi duşmanii neamului german îşi vor da mâna. Iar asta va ţine cât va ţine şi Războiul Roşu (n.t. “războiul rece” dintre URSS şi SUA), cum scrie şi în Cartea Mâniei şi cât va ţine marele Imperiu de la Soare Răsare (n.t. URSS), ţara fericită care va vedea ultimul împărat de pe suprafaţa pământului…”

Incredibilă profeţie!