Ainos, populaţia misterioasă japoneză ce-şi are originea în zeul-extraterestru Okikurumi-Kamui

349

Dicţionarul Grand Larousse, 1980 menţionează ce reprezintă ainos: “Ciudată populaţie albă din insula japoneză Hokkaido. Grupare etnică stranie, prezentând evidente caractere somatice europide; înălţimea medie de 2 metri, prognatismul, pilozitatea şi pigmentaţia rasei albe.” În general, acesta este maximum de informaţii care se pot afla din manuale sau chiar din multe studii de specialitate asupra acestui popor puţin numeros (aproximativ 50.000 de oameni în 1978), care a supravieţuit de-a lungul mileniilor în mijlocul Asiei, la 20.000 de km distanţă de cele mai apropiate populaţii albe.

Puţini ştiu, însă, că grupa sanguină a populaţiei Ainos este diferită de cele obişnuite, neputând fi întâlnită la alte popoare. Ainos şi-au păstrat nu numai limba, obiceiurile, cultura şi modul de viaţă, dar şi structura biologică a rasei, fapt inexplicabil dacă ţinem cont de împrejurarea că ei erau plasaţi într-o zonă teritorială dominată de populaţii mongoloide, considerabil mai numeroase.

Nimeni nu a reuşit să afle când şi de unde au venit strămoşii populaţiei Ainos în Asia. Specialiştii sunt, însă, de acord că este puţin probabil ca dintre miliardele de oameni aparţinând grupului rasial mongoloid să apară „întâmplător” câteva zeci de mii, având caracterele biologice şi genetice ale rasei albe.

Legendele lor afirmă că într-un trecut foarte îndepărtat, viteazul şi înţeleptul zeu Okikurumi-Kamui a aterizat în nordul insulei Hokkaido. Nava sa metalică, sclipitoare, era argintie ziua şi roşie în timpul nopţii, producând un zgomot ca de tunet atunci când se înălţa spre cer. El a stat câteva anotimpuri printre oameni, învăţându-i agricultura, meşteşugurile, arta şi înţelepciunea, le-a dat un cod de legi morale şi sociale, după care, s-a înălţat cu nava sa spre stele, dispărând pentru totdeauna.