A fost marele poet antic Homer grec? Atunci, cum de folosea multe cuvinte daco-româneşti în operele sale!?

  •  
  •  
  •  
  •  

Homer a fost un poet și rapsod grec legendar din secolul al IX-lea, căruia i se atribuie scrierea Iliadei și Odiseei. Tradiția spune că Homer ar fi fost orb, iar diferite orașe din Grecia şi-au revendicat locul de naștere al poetului, însă mai departe biografia sa este aproape necunoscută. Există o dezbatere intelectuală considerabilă în privința existenței lui Homer ca persoană reală, unii considerând că acesta ar fi fost un nume dat unuia sau mai multor poeți orali ce cântau materiale de epopee tradiționale.

Însă, chiar a fost Homer grec? E posibil ca el să fi avut origini traco-dace, deoarece, din punct de vedere lingvistic, operele sale conțin multe cuvinte daco-românești, cărora azi li se atribuie cele mai aberante origini. Iată câteva exemple de cuvinte originale din opera lui Homer:

* aer = aer;
* agros = agro;
* bous = bou;
* brahion = braț;
* keros = ceară;
* kinos = câine;
* kopto = a coace;
* kome = coamă;
* korde = coardă;
* duo = doi;
* farmakon = farmec;
* fero = a feri,
* frigos = frig;
* lego = a lega;
* luke = a luci;
* marmaros = marmură;
* meu = al meu;
* noi = noi;
* octo = opt;
* orfanos = orfan;
* petre = piatră;
* seme = semn;
* septa = șapte;
* sudor = sudoare;
* super = supra;
* taurios = taur;
* tino = a ține;
* tremo = a tremura;
* veno = a veni, etc.

Identitatea fonetică și semantică a acestor cuvinte româno-homeriene este uluitoare…


  •  
  •  
  •  
  •  

Lasă un comentariu