Zeii-reptilieni au existat în trecut? Buddha, yoga, Hitler şi alţii au încercat să se folosească de forţa malefică a „energiei kundalini”?

8.246 vizualizari

În cartea sa, Reptile veninoase, autorul Sherman A. Minton Jr., un expert în biologia reptiliană şi amfibiană, dezvăluie anumite date ştiinţifice ciudate în legătură cu reptilele. Aceste date includ următoarele:
* Toate reptilele au solzi;
* Toate au sânge rece;
* Toate depun ouă;
* Toate reptilele cu membre bine dezvoltate au degete cu gheare;
* Există şopârle cu corpuri lungite, ca de şarpe, un fel de „verigă lipsă” între şopârle şi şerpi;
* Dovada modernă indicăfaptul că toţi şerpii din vremea noastră au posedat odată membre care s-au atrofiat datorită nefolosirii, poate din cauză că au devenit creaturi acvatice sau semiacvatice;
* Reptilele cu membre dezvoltate trăiesc, de obicei, sub pământ.

În Reptile veninoase se mai spune astfel: „… Cobrele (conform legendei) sunt descendente ale poporului Naga, zeii-reptilieni ai Bharatului, sau vechea Indie. Slujirea acestora a fost datată în vremurile dravidiene preistorice, înainte de invazia ariană asupra subcontinentului, aproximativ în anul 1600 î.Hr. Puterea poporului naga de a cauza vătămări corporale disproporţionate sau moarte aproape instantanee este explicată în Vedele hinduse ca o paralelă la energia creatoare sau cea a focului”. Cartea continuă prin relatarea faptului că poporul naga a apărut, se spune, la naşterea lui Guatama Siddharta, care mai târziu a devenit „Buddha”.

Observaţi faptul că „Şarpele” a jucat, de asemenea, un rol important în legendele formate în jurul unei alte figuri religioase hinduse, şi anume „Krişna”. Străvechea „fântână” Sheshna din Benares, India, se spune că ar fi locul tradiţional unde a fost scris ghidul clasic al învăţăceilor yoghini, Aforismele luiP atanjali despre yoga. Această „fântână” se spune că ar fi o intrare într-unui din sălaşurile subpământene ale nagaşilor. Slujitorii „Mielului” propovăduiesc faptul că toţi oamenii sunt egali SUB Dumnezeu, în timp ce „Şarpele”, sau „Bestia”, proclamă că anumiţi oameni sunt mai „sfinţi” (zei) decât alţii, de aici rezultând atrocităţi îngrozitoare. Observaţi că acelaşi model al înşelăciunii pe care îl întâlnim în această situaţie este, în aparenţă, asemănător cu cel ce a fost folosit împotriva Evei, după cum se notează în capitolul 3 al Facerii. Satana i-a inspirat pe aceşti hinduşi derutaţi (urmaşi ai Evei) prin doctrinele hulitoare bazate pe minciună.

„Voi toţi veţi fi precum zeii”, învăţătură aflată la baza yoga; şi anume, că prin captarea aşa-numitei „forţe universale”, sau „forţa şarpelui (Kundalini)”, se pot obţine puteri supranaturale şi astfel să devii un „zeu”. O astfel de practică ocultă a fost folosită de Adolf Hitler şi de ocultiştii teozofici, rosicrucieni, iezuiţi etc. care îl înconjurau, dar în loc să capteze „forţa universală” mitică, ei s-au îndeletnicit cu puteri demonice, ce se ascundeau în spatele faţadei amăgitoare a acestei „forţe” panteistice. Cum se pot explica altfel atrocităţiile îngrozitoare comise de nazişti în cel de-al Doilea Război Mondial? S-ar putea să existe indicii ale faptului că societăţile oculte ale lui Hitler erau în legătură cu acest popor reptilian.

Printre acestea ar fi faptul că Hitler însuşi citise cartea Rasa care vine, scrisă de marele maestru rosicrucian Bulwer Lytton, care descrie o rasă subterană ce a captat o presupusă forţă numită „vrii”, identică „forţa şarpelui (Kundalini)”. Apoi, Hitler a organizat numeroase expediţii secrete în vederea explorării minelor şi peşterilor din diverse părţi ale lumii.