Orgoni Crystal

 

Se poate ca o pensulă să dispară în neant?

71

blankRaymond Bayless, un pictor din Los Angeles, care se interesa de fenomenele parapsihologice, a relatat o întâmplare petrecută în 1957. El ţinea în mână o pensulă cu coadă lungă şi discuta cu un student într-o cameră foarte sumar mobilată: un şevalet şi două scaune, nimic altceva, nici măcar un covoraş. Soarele lumina din plin încăperea pătrunzând pe fereastra largă.

Deodată, pictorul a scăpat din mână pensula şi atât el, cât şi studentul au auzit zgomotul când pensula s-a lovit de podea. Baylles s-a aplecat s-o ridice, dar spre uimirea sa nu a găsit-o deşi a căutat-o peste tot. „Aşa cum se spune, parcă intrase în pământ”, a exclamat pictorul.