Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Podul “Golden Gate” din San Francisco, poarta de aur către un alt tărâm?

185

Golden GateÎmpreună cu Muntele Mihara, un vulcan din Japonia, podul Golden Gate (Poarta de Aur) este locul unde se înregistrează cele mai multe sinucideri din lume. Cel puţin 1200 de persoane au fost văzute sărind sau găsite în apă începând de la inaugurarea podului, în 1937, iar tentativele de sinucidere continuă într-un ritm de una la două săptămâni. Podul pare să exercite o atracţie magică asupra celor care se gândesc să se sinucidă, poate pentru că numele său combină trei simboluri transcendentale puternice – aur, poartă şi pod.Totuşi, sinuciderea reprezintă o confuzie tragică între moartea eului, care ar conduce la renaştere psihospirituală, şi moartea fizică, între egocid şi suicid.

David Rosen, psihiatru la Institutul de neuropsihiatrie Langley Porter din San Francisco, a intervievat şase din opt persoane care au supravieţuit unor tentative de sinucidere prin aruncarea de pe podul Golden Gate şi una din cele două persoane sinucigaşe care au supravieţuit aruncării de pe podul San Francisco Bay. Rosen nu a încercat doar să obţină informaţii care să clarifice atracţia magică pe care o exercită podul Golden Gate asupra sinucigaşilor. El a înregistrat şi a analizat natura experienţelor subiective din timpul căderii şi efectele pe termen lung ale acestor evenimente în viaţa supravieţuitorilor.

Toţi supravieţuitorii au trăit în timpul căderii şi după aceea stări mistice de conştiinţă caracterizate de pierderea capacităţii de orientare în timp şi spaţiu, sentimente de renaştere spirituală şi comuniune cu alte fiinţe umane, cu întregul Univers şi cu Dumnezeu. Ca urmare a întâlnirii lor intime cu moartea, unii s-au convertit la religie, alţii au vorbit de o reconfirmare a credinţelor lor religioase.

Unul din supravieţuitori a negat că a avut intenţia să se sinucidă. A văzut în podul Golden Gate o „poartă de aur” prin care putea să treacă din lumea materială într-un alt tărâm, spiritual. A susţinut că s-a aruncat de pe pod împins de o nevoie spirituală şi că fusese o experienţă de domeniul parapsihologiei, mai degrabă decât de cel al psihologiei sau psihopatologiei.

Când Rosen a examinat vieţile supravieţuitorilor după tentativele de sinucidere, a descoperit beneficii de durată la nivelul stării emoţionale, gândirii şi comportamentului. Cel mai surprinzător aspect al acestei transformări a fost un puternic avânt spiritual, concretizat în convertiri religioase sau întărirea credinţelor religioase preexistente. Sentimentul de renaştere spirituală era asociat cu un nou mod de a percepe lumea şi de a trăi în ea. Consecinţele practice cele mai semnificative ale acestei noi orientări către viaţă au fost reducerea tendinţelor autodistructive, creşterea vitalităţii şi afirmarea plină de bucurie a existenţei umane.

Iată cum a descris acest lucru unul dintre supravieţuitori:

Am regăsit o nouă speranţă şi un nou sens al vieţii. Asta depăşeşte puterea de înţelegere a majorităţii oamenilor. Apreciez miracolul vieţii – privesc, de pildă, zborul unei păsări. Totul devine mai plin de sens când eşti pe cale să-l pierzi. Am trăit un sentiment de unitate cu toate lucrurile şi de identificare cu toţi oamenii. După renaşterea mea spirituală, empatizez cu suferinţa tuturor. Supravieţuirea mi-a întărit credinţa şi sentimentul că viaţa mea are un rost. Totul era limpede şi luminos – am devenit conştient de relaţia mea cu Creatorul.

Orgoni Crystal