Orgoni Crystal

 

Oracolele lui Balaam, unul dintre cei 7 profeţi păgâni ai lumii

165

blankUnul dintre cei mai controversaţi prezicători din Vechiul Testament este Balaam, profetul barbar al cărui nume înseamnă „devoratorul oamenilor”. Deşi în literatura rabinică a fost adesea criticat şi i s-a atribuit şi epitetul rasha „cel rău”, acest personaj mitic a stârnit un asemenea grad de exaltare printre păgâni, încât uneori este asemuit cu cel dobândit de Moise în cadrul „poporului ales”.

Balaam, unul din cei 7 profeţi păgâni

Unele surse susţin că Balaam era unul dintre cei şapte profeţi păgâni, printre care se numără şi tatăl lui, Iov, alţii spun că era descendent al lui Beor şi că a trăit în Mesopotamia, în localitatea Pethor. Profetul este adesea descris ca şchiop şi chior şi se afirmă că adepţii lui se distingeau numai prin trei particularităţi: puteau să deoache, erau înfumuraţi şi lacomi.

Magician, tălmăcitor de vise şi proroc

Balaam şi-a început cariera ca tălmăcitor de vise, după care a devenit magician şi în cele din urmă proroc. Acest dar al profeţiei îi permitea să prezică momentul exact când se va dezlănţui mânia lui Dumnezeu, astfel că puterile lui erau foarte apreciate de toată lumea. Reputaţia lui de oracol de încredere se consolidase în asemenea măsură, încât până şi oamenii din ţinuturile cele mai depărtate spuneau că „acela pe care tu îl binecuvântezi este binecuvântat, iar acela pe care îl blestemi este blestemat”.

Balaam se duce către regele Balak, un adorator al zeului Baal

Dornic să-şi asigure serviciile lui Balaam, Balak – un adorator al zeului Baal şi al regelui din Moab, un stat păgân implicat la vremea respectivă într-o luptă sângeroasă împotriva israelienilor- i-a trimis mesageri ca să-l cheme la el pe prezicătorul rău famat. Balak, al cărui nume înseamnă „devastatorul”, îşi dobândise funcţia din Moab după înfrângerea amoriţilor pe vremea lui Moise.

Dar Balaam s-a consultat cu Dumnezeu şi acesta i-a interzis să-i însoţească pe mesagerii lui Balak. Regele, într-o încercare disperată de a obţine ajutorul lui Balaam împotriva israelienilor care se apropiau, a trimis alţi emisari, promiţându-i bogăţii şi putere. Balaam s-a simţit ispitit de oferta foarte tentantă a lui Balak şi s-a consultat din nou cu Dumnezeu. De astă dată, i s-a îngăduit să meargă împreună cu mesagerii, cu condiţia să promită că va face numai ceea ce îi va porunci Dumnezeu. Balaam a fost de acord şi a pornit la drum către Moab.

blankMăgarul care-l transporta pe Balaam era de fapt un înger

Povestea spune că Dumnezeu s-a mâniat din cauza lăcomiei lui Balaam, bănuind că acesta nu va asculta de cuvântul lui. Un înger al lui Dumnezeu, invizibil pentru ochiul omenesc, a fost trimis pe pământ şi măgarul care îl vedea pe solul ceresc a refuzat să mai înainteze. Balaam s-a înfuriat şi a început să bată animalul, dar fără folos. Atunci măgarul a dobândit darul vorbirii omeneşti şi l-a dojenit pe profet pentru faptele lui. Drept răspuns, Balaam a spus că, dacă ar avea posibilitatea, l-ar omorî.

În acel moment, îngerul i s-a arătat lui Balaam. Acesta s-a închinat în faţa mesagerului divin, şi-a mărturisit păcatele şi s-a oferit să se întoarcă acasă. Dar îngerul i-a spus că poate să-şi continue călătoria, cu condiţia de a onora promisiunea făcută lui Dumnezeu.

Balaam rosteşte patru oracole în favoarea Israelului

Balaam a fost de acord şi şi-a continuat drumul către Moab. Aici, respectând îndrumările lui Dumnezeu, i-a poruncit lui Balak să jertfească şase boi şi şapte berbeci pe şapte altare aşezate pe un teren înalt cu faţa către ţara Israelului. Balak s-a conformat, şi cei doi bărbaţi s-au dus împreună la Bamoth-Baal, de unde se vedea aproape tot Israelul. Aici Balaam, ascultând de Dumnezeu, a rostit primul din cele patru oracole vestite în favoarea Israelului.

Balak, care se aştepta ca profetul să profereze un blestem şi nu să binecuvânteze inamicul, era foarte supărat de ceea ce auzise. Cu toate acestea, s-a dus cu prezicătorul mai departe, la al doilea loc de sacrificiu, Muntele Pisgah, de unde se vedea toată tabăra Israelului. Spre iritarea lui Balak, Balaam a vorbit din nou în favoarea israelienilor, de astă dată lăudându-i chiar şi mai mult. El a comparat puterea lor cu aceea a unui leu, spunând: „Aveţi grijă, acest popor se va ridica precum o leoaică şi ca un leu se va înălţa; nu va sta culcat cât timp mănâncă prada şi bea sângele jertfei”.

Auzind această a doua prevestire, Balak s-a rugat de profet să nu mai spună nimic. Dar Balaam a zis că trebuie să-şi îndeplinească promisiunea. Cei doi s-au dus apoi pe Muntele Peor, care era orientat tot către tabăra israelienilor şi acolo Balaam şi-a rostit cea de-a treia prezicere, care se referea la fertilitatea perpetuă a solului Israelului.

În acest moment, Balak a fost cuprins de furie şi a încercat să-l alunge pe prezicător, dar s-a simţit de-a dreptul zdrobit când Balaam i-a împărtăşit ultima şi cea mai cumplită dintre profeţiile sale. În aceasta vorbea despre ridicarea israelienilor şi despre victoria lor iminentă asupra Moabului şi a popoarelor învecinate, edomitii şi cheniţii. Zguduit de ceea ce auzise, Balak i-a permis profetului să se întoarcă la el acasă, unde, la vârsta de 33 de ani, a fost ucis cu pietre, ars de viu, strangulat şi decapitat pentru numeroasele lui fapte reprobabile.

Ucis cu pietre şi decapitat

Ţinând seama de cele auzite, Balak a pus capăt agresiunii împotriva Israelului. Cu toate acestea, profeţia lui Balaam s-a adeverit mai târziu, căci Moabul a căzut în mâinile împăratului David al Israelului. Nu numai că prezicerile lui Balaam au fost în întregime exacte, dar calităţile lui remarcabile au exercitat o influenţă decisivă asupra acţiunilor unuia dintre cei mai puternici conducători ai lumii.