Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Haridi, “şarpele sfânt” ce putea vindeca oameni

227

sarpeHaridi a fost un şarpe venerat la Akhmin, oraş în Egiptul de  Sus. Cu cîteva secole în  urmă,  acolo a murit un călugăr. El trecea drept sfânt. I s-a ridicat un monument acoperit de o cupolă, la poalele muntelui. Acolo veneau oameni din toate părţile să se închine la mormântul sfântului. Un alt călugăr a profitat cu dibăcie de naivitatea acestora şi a încercat să-i convingă că Dumnezeu a trecut sufletul mortului în trupul unui şarpe. El îmblânzise unul din cei foarte cunoscuţi în Thebaida şi care nu fac nimănui rău. Reptila asculta de vocea călugărului. El şi-a pus în mişcare un adevărat aparat de şarlatanii, uluindu-i pe cei mulţi cu şarpele din traista lui,  spunându-le că vindecă orice boală. Cîteva succese îi aduseră faimă. Îndată el încetă să mai invoce pentru cei mulţi şarpele haridi lamormântul călugărului,  făcând acest lucru pentru prinţi şi credincioşi care plăteau bine.

Urmaşilor lui nu le-a fost nici greu nici ruşine să susţină o impostură atât de bănoasă. Ei au ridicat preţul, adăugând la ideea virtuţii sale pe aceea a nemuririi şi au mers până acolo încât au făcut o experienţă în public. Şarpele a fost tăiat bucăţele în prezenţa emirului şi pus sub un vas timp de două ore. În clipa când vasul a fost ridicat, fireşte că preoţii au avut îndemânarea să-l înlocuiască cu un altul. Lumea s-a extaziat în faţa minunii şi nemuritorul Haridi a cucerit o nouă treaptă a respectului.

Paul Lucas povesteşte că a făcut o călătorie la Akhmin, dorind să se lămurească în legătură cu minunile care se povestesc despre acest animal. S-a adresat lui Assan-bei, care a trimis după derviş să vină cu şarpele, sau îngerul, cum i se spunea. Dervişul a scos din sân, în prezenţa sa, o năpârcă de mărime medie şi care era foarte cuminte.

Iată cum s-a dovedit că avea puterea să vindece bolile. O femeie paralitică ceruse să fie dusă la înger. A fost transportată pe o brancardă. Şarpele s-a urcat pe brancardă. Lumea, îngrozită, a luat-o la fugă, unii s-au întors ca să omoare şarpele, dar au fost surprinşi să găsească femeia vindecată. Lucas adaugă că dervişul, care pusese şarpele înapoi în sân, vrând să-l restituie călugărului, nu l-a mai găsit şi călugărul i-a spus că s-a dus la capelă. În culmea admiraţiei, beiul a trimis să se verifice această afirmaţie, care s-a dovedit reală. În plus, când s-a întors, sfântul şarpe a venit singur la derviş.

Orgoni Crystal