Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Diavolul nu există pentru că este cea mai imperfectă fiinţă!

318

diavol21Sfântul Anselm din Canterbury a propus în secolul al XI-lea faimosul său argument ontologic pentru demonstrarea existenţei lui Dumnezeu. Conform acestui argument, existenţa lui Dumnezeu se deduce în mod necesar din ideea de Dumnezeu, care nu este alta decât cea a unei fiinţe perfecte.

Aşa cum au semnalat însă ulterior mulţi filosofi, nu este posibil să se deducă existenţa unei fiinţe plecând de la ideea despre acea fiinţă. Argumentul a fost parodiat în diverse forme. Una dintre ele a constat în folosirea unei variante a lui pentru a demonstra inexistenţa diavolului, deoarece, fiind diavolul fiinţa cea mai imperfectă pe care ne-o putem închipui şi dat fiind că inexistenţa este o imperfecţiune, diavolul va trebui să aibă această imperfecţiune şi, prin urmare, nu este posibil ca diavolul să existe.

Orgoni Crystal