Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

De ce n-au apărut colhozurile în România, ca în URSS? Pentru că s-a împotrivit Gheorghe Gheorghiu Dej…

  •  
  •  
  •  
  •  

blankÎn cartea comunistului Gh. Apostol – „Eu şi Gheorghe Dej” – întâlnim o mărturie cum s-a făcut colectivizarea ţăranilor de la finalul anilor 40 şi începutul anilor 50. Iată câteva fragmente din această carte:

* După cum se stie, în martie 1949 a avut loc plenara C.C. al P.C.R., care a dezbatut si aprobat hotarârea privitoare la transformarea socialistă a agriculturii. Această hotărâre a fost elaborată cu participarea specialiştilor noştri în domeniul agriculturii şi a consilierilor sovietici, sub îndrumarea şi conducerea Anei Pauker. În cadrul plenarei s-au ciocnit două modalităţi de a se trece la transformarea socialistă a agriculturii. Ana Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu, Chişinevschi, Bodnăraş, Ceauşescu şi alţii au susţinut să mergem numai pe o cale: prin gospodării colective (adică colhozuri), după modelul şi experienţa sovietică.

* Această poziţie nu a fost susţinută de către Gheorghe Gheorghiu Dej (şeful comuniştilor din România). Demonstrând că aceasta poate însemna pierderea completă a dreptului de proprietate a pământului posedat de ţăranii ce aderau la colhoz (gospodării colective). Dej, pentru a-şi susţine punctul de vedere, demonstra cu fapte istorice tradiţia ţăranilor cu pământ puţin sau fără pământ, în luarea în tovărăşii a muncilor agricole, rămânând stăpâni pe bucata lor de pământ şi pe producţia respectivă. Ţăranii fără pământ, lucrând în tovărăşie, primeau la învoială o cantitate de produse agricole în funcţie de munca efectuată pe terenurile celor care dispuneau de proprietate asupra lor.

* Poziţia fermă a lui Dej, find susţinută de majoritatea membrilor Comitetului Central, a fost adoptată. Orientarea contradictorie devenea insuportabilă, ceea ce l-a determinat pe Dej să convoace o şedinţă extraordinară a Biroului Politic. Discuţile din acest organ conducător au dus la cristalizarea a două grupe. Una în frunte cu Ana Pauker şi alta în frunte cu Dej. Ana Pauker, dându-şi seama că Dej nu cedează, a propus ca o delegaţie de partid şi de stat să meargă la Moscova şi să discute cu Stalin problema. S-a hotărât ca Dej şi Ana Pauker să meargă la Moscova. Şi au mers.

– Din discuţia cu Stalin, tovarăşa Ana a iesit foarte şifonată. Stalin a dat dreptate lui Dej privind orientarea în procesul de transformare socialistă în agricultura românească. Avertizând-o pe Ana Pauker, i-a spus: – „Tu cunoşti experienţa sovietică şi nu cunoşti tradiţia istorică a ţăranilor români. Noi am trecut la deschiaburirea masivă a satelor, împinşi de împrejurări. În primul rând, cordonul sanitar imperialist în jurul Uniunii Sovietice şi a sabotajului chiaburilor pe plan intern. De ce te grăbeşti, Ana, cu colhozurile tale? Dej, nu faceţi greselile pe care le-am făcut noi. Nu vă rupeţi de ţărănime!”

 


  •  
  •  
  •  
  •  
Reclame
Orgoni Crystal

 

Lasă un comentariu