Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Celebrul Bodnăraş a îmbrăcat soldatul român cu încă o izmană

81

armata-rosieCu o zi înainte de abdicarea forţată a regelui Mihai I, un activist comunist şcolit milităreşte, devenit peste noapte general al Armatei Romane şi instalat în funcţia de ministru al Apărării Naţionale, pe nume Emil Bodnăraş, emite faimosul “Ordin de zi nr. 50” prin care toţi militarii primeau o raţie efectivă de 3200 calorii (în loc de săraca raţie de 2300 de până atunci).

În plus se ordonă distribuirea a “două schimburi de mic echi­pament complet” (cămăşi, izmene, ciorapi, batiste etc), încălţăminte de bună calitate, aţă, ace, nasturi, unsoare, cremă, talpa. Era mărita şi raţia de săpun şi, pentru prima dată în armată romană, se distribuiau gratuit tutun, foiţa sau ţigări, şi două cărţi poştale, lunar. Mai figurau acolo, încă un număr de zaharicale intru îndulcirea traiului de zi cu zi a militarului român. Toate con­ditionate: se cerea armatei exe­cutarea ne­şo­văitoare a ordinelor şi devotament faţă de marea cauză a construirii democraţiei noastre populare şi a armatei, ca “apărătoare a drep­turilor poporului”. Consilierii sovietici care îi dictaseră lui Bodnăraş textul Ordinului ştiau ce fac, armata nu trebuia să se opună actului ce urma să se întâmple a doua zi: alungarea Regelui Mihai I din ţară. Do­cumentul acesta, aflat în Arhiva Serviciului Istoric al Armatei, menţionează că, în mod perfid, Emil Bodnăraş a încercat să se asigure de devotamentul tuturor militarilor, cu o zi înainte de schimbarea conducătorului statului şi abolirea monarhiei.

Istoricii Gavriil Preda şi Petre Opriş, autorii cercetării “România în organizaţia Tratatului de la Varşovia”, observă că nici până astăzi, celebrul “Ordin de zi nr. 50”, emis la 29 decembrie 1947, nu a fost abrogat. Efectele Or­dinului au fost resimţite atât în perioada regimului comunist, cât şi după aceasta, fiind modificat periodic, în funcţie de resursele pe care armata le avea la dispoziţie. Reorganizarea şi politizarea armatei romane începea cu acest Ordin care oferea mai multă mâncare, mai multe dulciuri şi mai multe izmene pentru mili­tari. Dacă într-adevăr, dragostea trece prin stomac, gândea just tovarăşul Bodnăraş, să ne asigurăm de devotamentul ostaşilor şi ofiţerilor, mărindu-le raţia de calorii.

Orgoni Crystal