Blazoane ciudate: vacă de argint, 3 măsele sau un ciocan de lemn

234

blazonBlazonul reprezintă un ansamblu de elemente convenţionale care constituie emblema unei familii nobile. Multe familii nobiliare au avut embleme frumoase şi fermecătoare, dar au existat şi altele ceva mai ciudate.

Astfel, regele francez Carol al IX-lea ridică la rangul de nobil pe bărbatul doicii sale. Blazonul lor arăta astfel: pe un câmp roşu, o vacă de argint, cu o coroană între coarne. Dacă-i simbol, simbol să fie.

În 1430, regele Sigismund al Ungariei i-a conferit bărbierului curţii, Mihaly Dabi, un titlu nobiliar. Proaspătul nobil şi-a ales personal blazonul, pe care se văd trei măsele, împreună cu o a patra măsea, ţinută, în chip de trofeu, deasupra celor trei.

Mai elocvent şi cu efect mai surprinzător este însă blazonul lui Istvan Varallyay, un cetăţean de la Huszt, înnobilat în anul 1599. Înnobilându-l, Gabor Bathory i-a răsplătit îndemânarea excepţională cu care reuşea să stingă, în herghelii, focul de prisos al armăsarilor. Blazonul lui reprezenta un câmp albastru, pe care se vede un braţ ridicat, în mână cu un ciocan de lemn gata să lovească, iar dedesubtul ciocanului apar, foarte naturalist şi cu neputinţă de confundat, podoabele armăsarului, care constituiau obiectul operaţiei pentru care a fost înnobilat Varallyay.