Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Anticristul nu e un personaj războinic, ci e fiinţa care va aduce pacea pe Pământ

1028

anticristInteresant e faptul că mulţi dintre noi l-au identificat pe Anticrist în personaje războinice şi crude, ca Hitler sau Stalin. Complet greşit! Cine cunoaşte Biblia, îşi va da seama că în Biblie se spune că Anticristul va aduce la început pacea. Acest lucru îl aflăm din Biblie, din Daniel 11:21:

Şi în locul lui va veni un batjocoritor, care nu avusese nici un drept la vrednicia regală, şi el va veni paşnic şi prin uneltiri se va face stăpân pe regat.

Acum, să cităm puţin şi din vorbele lui Iisus Hristos:

34. Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie.
35. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa.
36. Şi duşmanii omului (vor fi) casnicii lui.

Acum, în acest context, atunci când va veni în lume un mare lider care pare foarte paşnic şi declară că el va aduce pacea pe Pământ, cum l-am cataloga? N-ar fi bine să ne aducem aminte că, ţinând cont de cele spuse în Biblie, el ar reprezenta de fapt Antihristul?

Orgoni Crystal