A fost ascuns în creştinism conceptul de reîncarnare, în anul 538, prin Conciliul din Constantinopol? De ce unul din patriarhii Bisericii, Origene, credea în „renaştere”?

  •  
  •  
  •  
  •  

Potrivit legilor karmei, toate fiinţele se confruntă cu consecinţele faptelor lor, atât mentale, cât şi fizice. Astfel, hinduşii, dar şi budiştii cred că oamenii se reîncarnează după moarte, în noi vieţi, până când îşi purifică total consecinţele negative ale acţiunilor lor. În reîncarnare credeau şi vechii egipteni. Astfel, un fragment de text străvechi egiptean afirmă că „sufle­tul trece de la o formă la alta şi sălaşele pelerinajelor sale sunt nenumărate”.

Dar, oare numai religiile orientale şi vechii egipteni vorbesc de reîncarnare? Nu şi creştinismul? În Biblie există cel puţin un pasaj care sugerează că este posibil ca lisus să fi cre­zut în reîncarnare. În Matei 17:13, Hristos îşi dezvăluie forma divină unui număr de trei dintre cei mai apropiaţi discipoli ai Săi şi apoi le spune că precursorul Lui, loan Botezătorul, este de fapt o încarnare a Profetului Ilie.

Ori gene, un important patriarh al Bisericii timpurii, descria renaşterea în lucrarea sa, De Principiis: „Sufletul nu are nici început şi nici sfârşit… Fiecare suflet vine pe această lume întărit de victoriile sau slăbit de înfrângerile din cursul vieţii anterioare. Locul său în această lume, ca receptacul destinat să umple de onoare sau de dezonoare, este determinat de meritele sale anterioare”.

Astfel, primii creştini, asemenea mentorului lor, par să fi acceptat reîncarnarea, însă acest concept a fost su­primat de Conciliul din Constantinopol al împăratului lustinian, în anul Domnului 538.

Întâmplări recente, atestate de documente, indică de asemenea autenticitatea reîncarnării: copii care se întorc în oraşe în care au trăit în vieţi anterioare şi îi identifică pe membrii de familie. De asemenea, există şi experienţele de regresie spontană în vieţile anterioare, prin care trec numeroşi pacienţi când se află sub hipnoză, indusă de medici specializaţi, cum ar fi acelea pe care dr. Brian Weiss le povesteşte în cartea sa „Mai multe vieţi, mai mulţi maeştri”.


  •  
  •  
  •  
  •