Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Un celebru chimist francez a văzut o fantomă sub forma unui trunchi de con

60

blankO trăire apariţională a avut cunoscutul chimist francez Eugene Chevreul (1786 – 1889). Iată cum este ea descrisă de către jurnalistul Jules Claretie în “Le Temps” (precursorul actualului “Le Monde”):

“Celebrul nostru chimist, membru al Institutului, profesor la Muzeu, căruia ştiinţa îi datorează atât de mari şi numeroase descoperiri, lucra într-o noapte foarte târziu în locuinţa sa (în care a stat şi Buffon). Obosind, se ridică pentru a merge în camera de culcare, dar văzu deodată, cu claritate, cum uşa era barată de un fel de fantomă. Într-adevăr, era cineva; era o formă bizară, o imagine imobilă pe pragul ce trebuia să-l treacă savantul. Dar el nu se sperie, scoase ceasornicul şi privi ora: era două şi trei sferturi.

Examinează fantoma si se reîntoarce la masa lui de lucru, începând să noteze semnalmentele apariţiei: un trunchi de con având deasupra o sferă. Se ridică din nou, se îndreptă spre uşa în faţa căreia sta mereu forma aceea stranie şi trecu, atingându-se de ea. Dar nicio mişcare de teroare, niciun moment de mirare, nimic decât o admirabilă siguranţă ştiinţifică şi sângele rece al unui observator care ia semnalmentele unei fantome.

Peste câteva zile, Chevreul fu surprins când i se făcu cunoscut că unul din prietenii săi, pe care nu-l ştia bolnav, murise, exact la ora viziunii sale, şi îi lăsase moştenire biblioteca lui”.

Orgoni Crystal