Home Istorie si Civilizatii Să ne mândrim c-un grec! Nicolae Mavrocordat, domnitorul fanariot care ţinea cu ţăranii români