Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Într-un grimoar vechi din secolul al 17-lea, „Ars Paulina”, putem afla cine este îngerul naşterii, cel care deţine misterul destinelor noastre

  •  
  •  
  •  
  •  

„Ars Paulina” sau „Arta Paulină” este un grimoar vechi şi enigmatic, fiind cea de a treia carte din „Lemegeton” (sau „Cheia lui Solomon”, un tratat de demonologie din secolului al 17-lea). Se spune despre acest tratat de magie că ar fi fost descoperit de Apostolul Pavel, după ce a urcat în al treilea cer, şi a fost expus de el în Corint.

Cartea este împărţită în două. Prima parte se ocupă de cei douăzeci şi patru de îngeri care guvernează orele zilei şi nopţii. Puterile fiecărui înger se schimbă în funcţie de ziua în chestiune şi planeta care guvernează în ora respectivă din zi. Fiecare înger este listat cu mai mulţi îngeri servitori (sau spirite) şi instrucţiuni pentru fabricarea talismanelor astrologice pentru fiecare înger cu care dorim să lucrăm. La sfârşitul textului, sunt scrise pe larg conjuraţiile (folosite pentru fiecare înger, schimbând doar anumite cuvinte cheie).

A doua parte din Arta Paulină este extrem de interesantă, căci este vorba de găsirea îngerului corespunzător gradului ascendentului natal. Cu alte cuvinte, acesta este îngerul care se ridica deasupra orizontului la răsărit când te-ai născut. El deţine misterele propriului tău destin, carierei, norocului, căminului şi tuturor factorilor care pot fi scoşi în evidenţă de o hartă de naştere astrologică. Ca şi în prima parte, metodele construirii talismanului sunt evidenţiate pentru lucrul cu aceşti îngeri. Textul se încheie cu o conjuraţie pentru îngerul natal, numită „Conjuraţia Sfântului înger Păzitor”, în care îngerul este invocat într-o sferă de cristal. Îngerul Păzitor, sau Călăuza, este dat spiritului omului care se întrupează pe pământ (îngerul naşterii), însoţindu-l pe întrupat în mortalitate (Lumea materială) pănă i se umple cifra (vremea destrupării) şi îşi termină şcolarizarea, după care îl duce la cerul său din Astral.


  •  
  •  
  •  
  •  
Orgoni Crystal

 

Lasă un comentariu