Informaţii şocante la dezgroparea mormântului lui Ioniţă Sturdza Vodă: domnitorul a fost înmormântat cu o perucă de femeie, ce avea două cozi de păr împletite!

270

În 1921, deci acum aproape 100 de ani, cercetătorul şi istoricul N. A. Bogdan a făcut o comunicare publică asupra săpăturilor făcute la Biserica Bărboi din Iași, unde s-a dezgropat mormântul domnitorului moldovean Ioniţă Sturdza Vodă, care a condus destinele Moldovei timp de 6 ani, între 1822 şi 1828.

Iată cum s-au consemnat în procesul verbal săpăturile făcute în interiorul bisericii:

“Dezgroparea s-a făcut în modul următor: s-a dat de o parte piatra mormântală, fiind mobilă, s-au ridicat patru lespezi de piatră și s-a săpat mormântul până la o adâncime de un metru, unde s-a găsit o boltă de cărămidă, acoperită cu o mică lespede de piatră, de o formă neregulată.

Ridicându-se lespedea și luându-se cu mâna câteva cărămizi alăturate, s-a văzut în boltă un sicriu de lemn în descompunere, în care se vedeau urmele unui cadavru învelit într-o rochie de mătase roză (…) S-a găsit la capul mortului o țeastă acoperită cu păr scurt roșcat, deasupra căruia era un testemel de mătasă, decolorat, peste care se vedea o perucă femeiască, țesută cu cărare la mijloc și 2 cozi de păr împletite, lungi ca de o palmă. În haina de mătase se vedeau resturile cadavrului, absolut descompuse, afară de oasele femurului. La mână s-a căutat dacă nu se găsesc inele și nu s-au găsit. La picioare s-au găsit doi papuci de piele, formă turcească.

De la raclă s-au găsit câteva ornamente de tinichea albă, flori reprezentând pasmentării de plumb și 6 mânere mari de raclă de fier nichelat. Unde fusese picioarele s-au găsit resturile unui alt sicriu, ceea ce arată că acolo a mai fost îngropat un cadavru, a cărui resturi s-au depus în sicriul de care vorbim.

În urmă așezându-se într-un coș de pânză toate resturile osemintelor, s-a închis bolta și s-a pus pământul scos și dalele la loc și deasupra piatra mormântului cu inscripția, care sună astfel:

„Între muritorii lumei când eram şi eu odată, / Dam povaţă, sfat, poruncă la oricare judecată. / În a mea origine nobilu, în sfârşit şi domnitoru, / Stătuiu patriei şi sprijinu peste drepturi şi poporu: / Văzuiu slavă, cinste ’mpreajmă-mi, avuiu schiptru, stăpânire, / Dar în sfârşit suferit-am şi a soartei prigonire. / Acum iată supt această piatră stau eu muritoru. / Căci viaţă amărâtă un deşert e plin de nori … S-a săvârşit din viaţă la 2 februarie 1842, domnind în Moldova de la 1822, iulie 1, până la 1828, aprilie 23”.