Cuza Vodă implicat în construirea Canalului Suez

291

canalul-suezPrecum se ştie, Canalul Suez e cel care face legătura dintre Marea Mediterană şi Mare Roşie, reuşind astfel să reducă distanţa maritimă dintre Europa şi ţările din Asia.

Academicianul C.C. Giurescu a descoperit şi a publicat mai multe documente aparţinînd lui Alexandru Ioan Cuza din care reiese clar contribuţia adusă de Principate la realizarea Canalului Suez. Într-o scrisoare adresată de Cuza lui Mohamed Said Paşa, viceregele Egiptului, la 22 iulie/3 august 1862, domnul român anticipa importanţa acestui grandios proiect, care va aduce avantaje întregii omeniri, inclusiv românilor. “Marea întreprindere a Canalului de Suez, încercată sub auspiciile Voastre – scria Cuza -, este dintr-acelea care sunt suficiente pentru a ilustra o domnie. Sunt fericit de a vă putea exprima, Prinţul meu, simpatia pe care mi-o inspiră energia şi perseverenţa cu care aţi urmărit şi cu care veţi duce la bun sfârşit o operă ce va fi mândria epocii noastre. Îmi place să cred că nouă cale deschisă, mulţumită Alteţei Voastre, comerţul lumii nu va fi fără folos pentru Principatele Unite”.

Peste doi ani, în 1864, Cuza îi scria noului vicerege al Egiptului, Ismail Ali, despre contribuţia poporului român la finalizarea lucrărilor canalului: “Imense cantităţi de lemn din pădurile României au fost întrebuintate în construcţia Canalului Suez, iar comerţul nostru maritim, urmând calea deschisă de aceste prime expediţii, a dus de şi mai multe ori încă cerealele noastre în portul Alexandriei. Un anumit număr de români s-au stabilit chiar pe pamântul egiptean şi se îndeletnicesc cu un comerţ considerabil, pentru care solicit binevoitoarea protecţie a Alteţei Voastre”.