Câţi ani avea Diofant?

1.733 vizualizari

DiofantPe mormântul matematicianului grec Diofant care a trăit (nu ştim prea sigur) între secolul IV şi secolul II înainte de Hristos, s-a găsit următoarea inscripţie:

„Călătorule! Aici se odihnesc osemintele lui Diofant. Şi numerele pot să spună cât i-a fost pe pământ drumul vieţii.
Partea a şasea din drumul acesta s-a scurs în fericita sa copilărie.
A mai trecut a douăsprezecea parte din viaţă, după ce îi dăduseră tuleiele pe faţă.
A şaptea parte şi-a petrecut-o în căsătorie, fără copii. Au mai trecut cinci ani şi el a fost fericit de naşterea primului său fiu. Lui, destinul i-a hărăzit pe pământ doar jumătate din viaţa senină în comparaţie cu a părintelui său. Şi în mâhnire adâncă şi-a încheiat bătrânul drumul vieţii, supravieţuind cu patru ani fiului său”.

Aşadar, câţi ani a trăit Diofant?