Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

“Cântarea României” n-a fost inventată de Ceauşescu, ci de Octavian Goga

343

blankCred că mulţi dintre noi ne aducem aminte de celebrele spectacole “Cântarea României”, de pe vremea lui Ceauşescu, în care, zeci de mii de figuranţi erau adunaţi pe stadioane pentru a-i cânta în strună “conducătorului iubit al patriei”.

Oficial, Cântarea României era definită ca un „festival al educaţiei şi culturii socialiste…, amplă manifestare educativă, politico-ideologică, cultural artistică de creaţie şi interpretare, menită să îmbogăţească şi să diversifice viaţa spirituală a ţării, să sporească aportul geniului creator al poporului român la patrimoniul cultural naţional şi universal.” Implicaţia directă era că orice creaţie artistică, dar şi tehnică, orice manifestare culturală, spectacol de amatori sau folcloric, reprezentaţie teatrală, etc. trebuiau să obţină aprobarea „activiştilor” responsabili cu Cântarea României, prezenţi în fiecare întreprindere şi în fiecare sat.

Însă puţini ştiu că primul spectacol „Cântarea României“ nu l-a făcut Nicolae Ceauşescu, ci Octavian Goga. Evenimentul s-a desfăşurat în anul 1915, la Arenele Romane din Bucureşti, şi a avut la bază poemul în proză al lui Alecu Russo, interpreţii principali fiind Maria Ventura, Lucia Sturdza-Bulandra şi Tony Bulandra. Cu singura deosebire că acest spectacol nu se mai referea la “conducătorii cei iubiţi” ai României de atunci…

Orgoni Crystal