În excepţionala carte a lui Richard Lynn, intitulată “Inteligenţa, bogăţia şi sărăcia naţiunilor”, profesorul de psihologie Lynn face o clasificare a IQ-urilor medii în 84 de state ale lumii. El ajunge la concluzia că nivelul de bogăţie sau de sărăcie a unei ţări este dat de nivelul de inteligenţă al acelei ţări. De acea, cele […]