Săpăturile arheologice din Ninive (Iraq) au descoperit în biblioteca regelui Assurbanipal cilindri de argilă pe care a fost consemnată o călătorie către cer. Se povesteşte cum regele Etana – numit «Regele cel Bun» -, care a trăit în urmă cu circa...