Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Misterioasa “Masă de smarald a lui Hermes” (“Hermes Trismegistus”), sau cum au anticipat anticii principiile fizicii moderne

172

theemeraldtablet„Masa de smarald a lui Hermes” este de cel mai înalt interes pentru amatori sau specialişti versaţi în istoria ştiinţei. Lucrarea este adesea atribuită Evului Mediu, dar stilul său şi absenţa totală a termenilor alchimici medievali lasă să se presupună o origine mai veche. Doctorul Sigismund Bastrom, un erudit din secolul al XVIII-lea, bazându-se pe cercetările sale alchimice, a datat acest document în urmă cu 2500 de ani î.Ch.

„Ceea ce este deasupra este întocmai cum este dedesubt, şi ceea ce se află dedesubt se află şi deasupra pentru a demonstra minunile unei singure şi aceeaşi lucrare”. Frază de introducere în „Masa “, care se poate interpreta ca o definiţie a similitudinii care există între lume şi atom, cu electronii lui rotindu-se în jurul protonilor întocmai planetelor în jurul Soarelui, şi macrocosmosul stelelor şi al galaxiilor. Această concepţie a unicităţii materiei este întărită într-un alt pasaj prin această afirmaţie: „Toate lucrurile îşi datorează existenţa unui ceva UNIC, astfel toate lucrurile îşi datorează originea SINGURULUI LUCRU”.

„Separaţi cu grijă şi îndemânare pământul de foc, subtitlul de grosier (grosolănie). Această substanţă se ridică de la cer spre cer şi coboară din nou pe pământ – din acest motiv, superiorul şi inferiorul şi-au mărit forţa”. Acest paragraf s-ar putea referi foarte bine la fisiunea atomului şi la pericolele care decurg dintr-un asemenea proces fizic.

„Aceasta este puterea potenţială a tuturor forţelor pe care le va stăpâni tot ce este fin şi va penetra tot ce este trivial, întrucât în acest mod a fost creată lumea”, se poate citi în continuare în „Masa de smarald”. Noul citat arată credinţa celor din antichitate în caracterul vibrator al materiei, undelor şi razelor care penetrează orice substanţă. Democrit a fost primul care a formulat teoria atomică. Anticipând, în urmă cu mai bine de 2500 de ani, vederile fizicienilor moderni, el spunea că „în realitate nu există nimic altceva decât atomi şi spaţiu”. Această cunoaştere primordială a fost revelată filosofului grec de Moschun Fenicianul şi, în fapt, concepţia acestuia din urmă despre structura atomului se apropia foarte mult de adevăr, deoarece se referea la divizibilitatea sa. Versiune care se verifică, pentru că noi particule sunt descoperite constant. Filosofii greci afirmau că nu exista vreo diferenţă de compoziţie între corpul stelar şi planeta noastră. Învăţăturile din cartea lui Hermes trebuie să fi fost acceptate ca o axiomă de gânditorii elenişti.

Orgoni Crystal