Valkyriile, fecioare înaripate care aduceau sufletele eroilor în Valhalla, se asemănau cu „îngerii” celor morţi din teologia semită, putând fi şi ele amintiri colective ale unor fiinţe din Spaţiu. Când acestea călăreau prin cer, din coama cailor cădeau „picături roditoare de rouă” până în văi, probabil acea „mană” sau „ambrozie” despre care se spune că […]