Ka, ba şi akh…adică trupul, sufletul şi spiritul la vechii egipteni

În străvechea gândire egipteană, omul era format din trei elemente diferite: Ka, Ba şi Ach.

1) Ka

Primul element era Ka. Mark Lehner dă cea mai scurtă traducere a lui: putere de viaţă. Deşi se găseşte în fiecare persoană, Ka este concomitent transferabil şi bun comun. Hieroglifa Ka – cu braţele în sus semnifică o îmbrăţişare. Prin îmbrăţişare

Continue Reading

Site Footer