Adevărata istorie a loviturii de stat de la 23 august 1944

Drama României în anul 1940 România a trecut, la sfirşitul deceniului al treilea, prin cea mai nefastă perioadă din istoria sa interbelică. Germania hitleristă, antrenată într-un război total de cuceriri îşi continua marşul ei triumfal de îngenunchiere a Europei. Stalin statornicise cu Hitler un pact senzaţional de neagresiune şi colaborare, precum şi o înţelegere secretă de împărţire a spaţiilor răsăritene (23 august 1939). Cehoslovacia era dezmembrată şi cotropită (15 martie 1939). Polonia era desfiinţată (27 septembrie 1939). Mica înţelegere era

Continue Reading