Culmea ironiei: un mare navigator francez n-a murit datorită mării, ci a …trenului

D UrvilleAmiralul Dumont d’Urville a fost una din cele treizeci şi nouă de victime ale primei mari catastrofe feroviare din Franţa, pe 8 mai 1842. În ziua aceea, Compania Căilor Ferate pusese vagoane suplimentare la dispoziţia numeroşilor pasageri veniţi să vadă spectacolul jocurilor de ape prezentat la Versailles cu ocazia sărbătoririi regelui Ludovic-Filip. După serbare, spre sfârşitul după-amiezii, mulţimea

Continue Reading

Site Footer