EXCLUSIV! Alexandru Ioan Cuza avea în el sângele lui Ştefan cel Mare

Scriam în articolul precedent despre istoria României (Din enigmele unei alegeri controversate: în 1859, trebuia să fie ales domnitor poetul Costache Negri, în loc de Al. I. Cuza) contextul în care a fost ales domnitor al Moldovei Alexandru Ioan Cuza, în anul 1859, pentru ca ulterior, să fie ales şi domnitor al Ţării Româneşti. Dar Cuza nu făcea parte din mari familii boiereşti, ca de exemplu Ghica, Sturdza sau Mavrocordat. Şi totuşi, cum nimic nu e întâmplător în istorie, am

Continue Reading

Ciuma lui Caragea

În anul 1806, Rusia declara război Imperiului Otoman. Care este relevanţa acestui fapt pentru Ţara Românească şi pentru Ţările Române? Ei bine, teritoriul românesc a fost teatrul operaţiunilor militare din timpul conflictului dintre cele două imperii. Armata rusă, autoproclamată eliberatoare, a fost înregimentată în satele şi oraşele româneşti, iar capitala Ţării Româneşti a devenit punctul strategic şi preferat al ruşilor prin facilităţile pe care le oferea. Ciuma se apropia ameninţător de sudul Dunării Rechiziţionările începuseră, oamenii erau obligaţi să furnizeze

Continue Reading