Într-o lucrare germană din secolul al XVII-lea, teritoriul ţării noastre e numit “Dacia”. Propun ca patria noastră să aibă numele de Dacia şi nu România!

dacia-sub-burebistaÎntr-un articol din martie 2012 (https://www.lovendal.ro/wp52/piosul-egemon-al-intregei-dacie-domnul-grigorie-ghica-de-ce-ne-numim-romania-si-nu-dacia/) discutam despre un mormânt al Smarandei Ghica, aflat în Biserica Sf.Gheorghe din Iaşi, pe al cărui inscripţie din anul 1738 scrie: „Aci zace sub pământ după moartea ei / Prea strălucita Domniţă, nobila Smaranda / Fiică a piosului Egemon al întregei Dacie / Domnul Grigorie Ghica, fruntaşul / Celor din Bizanţ, atât pentru

Continue Reading

“Piosul Egemon al întregei Dacie, Domnul Grigorie Ghica”… De ce ne numim România şi nu Dacia?

În Biserica Sf.Gheorghe din Iaşi (aflată în curtea Catedralei Mitropolitane) se află un mormânt al unei fiice de domnitor. E vorba de Smaranda Ghica, care muri la scurt timp după ce născu. Smaranda Ghica fu căsătorită cu marele postelnic al Moldovei, Ianache Vlasto, cu care avu un fiu, Ion Arapache Vlasto. Aşadar, să ne întoarcem la această Smaranda Ghica: ea muri în ianuarie 1738, căci pe piatra ei de

Continue Reading

Site Footer