Opera lui Napoleon Bonaparte de transformare a Franţei în cea mai mare putere militară continentală şi de cucerire a Europei de la Atlantic până la Moscova era imposibil de înfăptuit fără aportul unui serviciu de spionaj şi securitate, de o putere şi cuprindere cum nu a mai existat în lume până la acea dată. Omul […]