Edgar Cayce, „profetul adormit”, este, fără îndoială, cel mai remarcabil subiect specializat în paradiagnoză, de la care s-au păstrat peste 8.000 comunicări fizice, care descriu starea corpului fizic al unor persoane bolnave, stabilesc diagnosticul şi prescriu terapii, adesea originale. Şi astăzi, la mai bine de şase decenii de la dispariţia lui Cayce, comunicările sale continuă […]