Domnitorul muntean Mihnea Ciobanu se găsea în iatacul său. Era foarte indispus. În încăpere apăru, cu capul plecat, spătarul Dumitrache: – Măria Ta! – Spătare, ia bani cu tine cât poţi şi pleacă în Moldova la vornicul Dinga. Îi dai cât cere, chiar fără să te tocmeşti. Mi-l aduci aici pe vestitul lăutar Ruste! Vreau […]