O mare enigmă a poporului român: a existat vreodată vreun alfabet valah cu care scriau înaintaşii noştri?

A existat vreodată în istoria poporului vreun “alfabet valah”, diferit de clasicul alfabet slavon sau latin? Se pare că da. Asupra scrierii practicate de strămoşii noştri încă pluteşte o mare enigmă care cu greu va putea fi vreodată elucidată. Academicianul Gh. Balş consemna prin anul 1933: „Turnul de intrare al Mănăstirii Voroneţ a fost prefăcut, dar unele părţi ale sale sunt cu mult mai vechi, fără a se putea preciza data lor… Piatra din afară a acestei porţi este din

Continue Reading

Pe Mănăstirea Voroneţ se află pictat un balaur care exista acum 500 de ani în Moldova?

Sf GheorgheAnsamblurile de pictură murală ale mănăstirilor din Bucovina se situează în rândul celor mai importante opere de artă din Răsăritul Ortodox. Dintre ele, un rol reprezentativ îl ocupă Voroneţul, iar marea scenă Judecata de Apoi este considerată capodopera galeriei picturilor de sorginte laică, având o vădită inspiraţie folclorică.

Pe respectiva frescă a Judecăţii de Apoi, printre animalele chemate să redea momentului judecăţii pe oamenii devoraţi în decursul timpului

Continue Reading

Site Footer